Projekt „Bezpieczeństwo w Internecie”

W lutym 2020r. w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie przy ul. Łaskiej został zrealizowany projekt edukacyjny nt. „Bezpieczeństwo w Internecie” – dotyczący szeroko rozumianego bezpieczeństwa w Internecie.  W ten sposób szkoła dołączyła do akcji Dzień Bezpiecznego Internetu(DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004r. DBI 2020 odbywa się pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.

W projekcie zaproponowano i zrealizowano następujące zadania:

 1. Pogadanki dla uczniów klas I-VI:

·       Kl. I:Świat w sieci i poza nią.

·       Kl. II: Regulamin w internecie.

·       Kl. III: Gdy wydarzy się coś niepokojącego.

·       Kl. IV: Świat informacji stoi otworem!

·       Kl. V: Cyfrowy portret, czyli kilka słów o wizerunku w Internecie.

 • Kl. VI: Gdy coś mnie niepokoi w internecie.
 1. Podczas lekcji informatyki uczniowie klas IV- VI ukończyli kurs e- lerningowy na platformie edukacyjnej www.fdn.pl/kursy.
 2. Zostały przygotowane i przekazane ulotki informacyjne na temat bezpiecznego korzystania z Internetu dla klas II – VI.
 3. Uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczny Internet – Działajmy razem!” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowa.
 4. Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim projekcie badawczo – edukacyjnym pn. Granie na ekranie.
 5. W dniu 05.02.2020r. odbyło się szkolenie dla rodziców i nauczycieli pt: „Cyberprzemoc”.
 6. Została przygotowana wystawka okolicznościowa dotycząca bezpieczeństwa w Internecie i fonoholizmu.

Efekty z realizacji projektu to:

 • wyczulenie uczniów na zagrożenia, związane z nieograniczonym korzystaniem z komputera i Internetu oraz nabycie umiejętności dostosowania czasu  spędzanego przy komputerze do realnych potrzeb ucznia dotyczy, to zarówno nauki jak i zabawy,
 • zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwa różnego rodzaju, jakie mogą czyhać na użytkownika w Internecie,
 • wyrobienie nawyku wybiórczego i efektywnego korzystania z Internetu,
 • nabycie umiejętności bezpiecznego sposobu korzystania z poczty elektronicznej i komunikatorów z zachowaniem podstawowych zasad netykiety,
 • weryfikowanie wiadomości oraz nabycie, dystansu do wszystkich znajdowanych treści w Sieci,
 • uczniowie wiedzą gdzie można zgłaszać informacje o przestępstwach internetowych, nielegalnych i szkodliwych treściach,
 • pedagogizacja rodziców

Wnioski:

Realizacja projektu sprzyjała uaktywnieniu uczniów i przyczyniła się do podniesienia ich kompetencji w zakresie bezpiecznych zachowań.