REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego w postępowaniu uzupełniającym do Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie na rok szkolny 2020/2021

Przypominamy, iż od dnia 25.05.2020r. do dnia 29.05.2020r. do godz. 14.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Wiadomość o potwierdzeniu woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza należy przesłać na adres e-mail szkoły: spszczercow@poczta.onet.pl