Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Akademia on – line:

https://drive.google.com/file/d/1iEGzsbs_qiDBC-PzoWLg1oLbP7h8HyIx/view?usp=sharing

Przemówienie Pani dyrektor Aleksandry Siciarz:

https://drive.google.com/file/d/1YEdJTa7ygA-vYf23DDA9boOQI58wHtYv/view?usp=sharing

Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce:

List Ministra Edukacji Narodowej: