Podsumowanie projektu – „Kapsuła czasu”

„DLA POTOMNYCH- KAPSUŁA CZASU”

   W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
w naszej szkole realizowany był projekty „Dla potomnych- Kapsuła czasu”.  09.11.2018 podczas uroczystego apelu „Kapsuła czasu” została oficjalnie zamknięta.  Ma ona dla nas znaczenie symboliczne, chcemy w ten sposób pozostawić po sobie ślad następnym pokoleniom. Nasze działania podyktowane były również ostatnim rokiem funkcjonowania  gimnazjum, chcieliśmy w ten sposób jako społeczność szkolna pozostawić  po sobie jakiś ślad. W Kapsule Czasu znalazła się pamiątkowa kronika o naszej szkole, która uwzględniała
5 najważniejszych lat jej funkcjonowania. Począwszy od roku 1999 kiedy powstało Publiczne Gimnazjum w Szczercowie, poprzez rok 2011 kiedy naszej szkole nadano Imię Jana Pawła II i sztandar szkoły,  aż po rok obecny, ostatni rok funkcjonowania naszego gimnazjum. W kapsule umieszczono kronikę Szczercowa, która opisywała  historię powstania naszej miejscowości oraz liczne aktualne zdjęcia. Nie zabrakło w niej również księgi pamiątkowej
z życzeniami mieszkańców Szczercowa dla przyszłych pokoleń. Czwarta księga umieszczona w kapsule to księga obrazująca   Życie nastolatka w 2018 roku.
W środku kapsuły znalazły się  równie książki o św. Janie Pawle II oraz historia życia ks. Józefa Baranowicza. Umieszczono w niej także zdjęcia, ważne dokumenty z funkcjonowania naszej szkoły, plakaty, informacje, gazety oraz gadżety dotyczące naszej miejscowości i działań, które w roku 2018 miały miejsce na terenie naszej gminy. Tu również znalazło się miejsce na flagę Szczercowa, hymn Szczercowa i hymn naszej szkoły.

Mamy nadzieję, że dzięki Kapsule będziemy lepiej rozumiani przez przyszłe pokolenia. I tylko żal, że nie będzie nam dane zobaczyć reakcji osób, które 11.11. 2118 roku w 2-setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości otworzą jej wnętrze. Niech dla nich, ten dzień będzie tak ważny, jak dzień dzisiejszy dla nas.

W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować:

– Pani dyrektor Aleksandrze Siciarz oraz pani wicedyrektor Wiesławie Drzewosz za wsparcie merytoryczne i przekazanie swoich pamiątek do Kapsuły czasu,

– panu wójtowi Krzysztofowi Kamieniakowi za wsparcie finansowe oraz  pracownikom UG za pomoc w przekazywaniu pamiątek o tematyce Szczercowa,

– Proboszczowi Parafii Narodzenia NMM w Szczercowie księdzu Zenonowi Miksa za pierwszy wpis w księdze pamiątkowej i umożliwienie jej wystawienia w kościele,

– pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie, przedstawicielom Ludowego Klubu Sportowego „Astoria Szczerców” za przekazanie pamiątek,

– właścicielom firmy PG Budowa za ufundowanie kapsuły,

– instytucjom, stowarzyszeniom, szkołom, jednostkom OSP, orkiestrom z terenu gminy Szczerców oraz drużynie harcerskiej „Kuźnia ”  im.  Jerzego Kukuczki za pomoc w tworzeniu księgi pamiątkowej,

-Radzie Rodziców oraz Samorządowi Uczniowskiemu przy Szkole Podstawowej w Szczercowie za wsparcie finansowe,

– panu Mariuszowi Gosławskiemu, który ubogacił nasz projekt o wystawę swoich pięknych prac pt: „Malowane Kawą”,

– nauczycielom naszej szkoły za pomoc w realizacji projektu,

– uczniom naszej szkoły, którzy również wspierali nas w naszych działaniach.

Autorzy projektu

Konkurs poezji i prozy obcojęzycznej.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie aktywizują się w różnego rodzaju przedsięwzięciach. Jednym z nich jest KONKURS PROZY I POEZJI OBCOJĘZYCZNEJ, który w naszej szkole odbył się już kolejny raz z rzędu i nadal cieszy się bardzo dużą popularnością.

Konkurs prozy i poezji obcojęzycznej jest cykliczną imprezą odbywającą się w naszej szkole od 2010 roku. Działania rokrocznie realizowane były  wśród uczniów klas gimnazjalnych. W ostatnim roku wygaszania gimnazjum zostali zaproszeni do współpracy nauczyciele pracujący nie tylko w naszej szkole, ale również z innych placówek na terenie gminy Szczerców. Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży poezją oraz prozą anglo- niemiecko  i rosyjskojęzyczną oraz propagowanie czytelnictwa wśród uczniów.

Młodzież miała okazję zaprezentować swoje umiejętności językowe i aktorskie 29 października 20118 na auli przy ulicy Rzecznej 7. Przygotowania jak zwykle wymagały dużego zaangażowania, zarówno ze strony uczniów, którzy musieli zmierzyć się z nauką wiersza w języku obcym,  jak i nauczycieli, którzy czuwali nad organizacją i przebiegiem imprezy, a także udzielali wskazówek młodym artystom przy interpretacji tekstów literackich.

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 47 uczniów ze wszystkich poziomów językowych. Występy były oceniane w trzech kategoriach: język niemiecki, język angielski i język rosyjski. Ocenie podlegała: interpretacja utworów poetyckich, poprawność językowa oraz elementy sceniczne. Jury wyłoniło zwycięzców:

 

Język niemiecki:

Miejsce 1: Amelia Ziółkowska 8c (SP Szczerców)

Miejsce 2: Milena Belica 7a (SP Szczerców)

Miejsce 3: Julia Szymorek 8c (SP Szczerców)

Wyróżnienia: Krzysztof Beśka (SP Chabielice)

                            Rozalia Majcherek 7c (SP Szczerców)

 

Język angielski:

Miejsce 1: Natalia Goszcz 3b (SP Szczerców)

Miejsce 2: Kinga Sicińska 3d (SP Szczerców)

Miejsce 3: Miłosz Siwiaszczyk 8a (SP Szczerców)

Wyróżnienie: Mateusz Beśka 3b (SP Szczerców)

 

Język rosyjski:

Miejsce 1: nie przyznano

Miejsce 2: Miłosz Studziński 7b (SP Szczerców)

Miejsce 3: Agnieszka Wojtaszewska i Milena Czarnecka 7a (SP Szczerców)

                                               

Młodym artystom serdecznie gratulujemy! Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów i zapału do pracy!

Elżbieta Barbara Kotyla i Beata Olejniczak

                                                                                                                                                            Organizatorki konkursu