UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

Dla sprawniejszej wymiany materiałów i informacji, a jednocześnie umożliwienia oceniania, uruchamiamy dziennik elektroniczny LIBRUS.

Program jest pilotażowy. Został wdrożony na potrzeby aktualnej sytuacji. Poprawia komunikację: nauczyciel – uczeń – rodzic. Daje możliwość wystawiania ocen.

Wychowawca oraz nauczyciele uczący w określonej klasie decydują                      o zaangażowaniu w niego. Od września dziennik będzie już obowiązkowy.

Loginy i hasła zostaną przekazane rodzicom i uczniom bezpośrednio przez wychowawców poszczególnych klas.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące logowania.

SZANOWNI RODZICE!

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19., zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej informujemy, że od 25 marca 2020r. do 10.04.2020r. funkcjonowanie szkoły zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że ww. okresie w tych dniach odbywać się będzie kształcenie na odległość.

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY UCZNIA PRZY KOMPUTERZE

Uczeń powinien dysponować strefą do nauki. W pokoju młodzieżowym to przede wszystkim biurko i wygodne, ergonomiczne krzesło. Dla dziecka to jednak nie wszystko. W grę wchodzi także najbliższe otoczenie kącika do nauki, przestrzeń i widok za oknem. Najlepiej, by było to specjalnie wydzielone pomieszczenie. Izolacja bowiem pomaga osiągnąć koncentrację. Jeśli nie ma możliwości zapewnienia odrębnego pokoju powinien być to specjalnie na naukę przeznaczony kącik.

Organizacja stanowiska komputerowego

 • Stanowisko komputerowe powinno znajdować się na bezokiennej ścianie, bokiem do okna, by światło padało z lewej strony, i w odległości nie mniejszej niż 1 metr.
 • Na ekranie monitora nie może się odbijać światło.
 • Oprawy oświetlenia ogólnego powinny być skierowane tak, by światło padało na podłogę lub blat stołu.
 • Ustawiając monitor na biurku należy zwrócić uwagę, by górny brzeg ekranu znajdował się nieco poniżej poziomu oczu, nigdy powyżej.
 • Pomieszczenie, w którym pracują komputery powinno być często wietrzone. Należy zadbać także o obecność roślin doniczkowych.
 • Biurko – wysokość powinna być dopasowana do wzrostu ucznia.
 • Krzesło – powinno być stabilne,  z możliwością regulacji wysokości siedziska i ustawiania oparcia. Musi ono zapewniać maksymalną swobodę ruchów.

W czasie pracy przy komputerze powinno się pamiętać o przerwach w pracy. Po każdej godzinie pracy należy zrobić pięciominutową przerwę. Po trzech godzinach czas przerwy należy wydłuży do minimum 15 minut. W czasie przerwy należy przewietrzyć pomieszczenie, wstać, popatrzeć za okno, zjeść przekąskę.

Pierwszy kanał edukacyjny Telewizji Polskiej online

Telewizja Polska we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Ministerstwem Edukacji Narodowej uruchomiła pierwszy kanał edukacyjny on-line. Nowe pasmo jest odpowiedzią na potrzeby uczniów i nauczycieli podczas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach. Już od dziś, 19 marca o godz. 9.00 na stronie vod.tvp.pl pojawią się pierwsze materiały. Zachęcamy do oglądania!

Informujemy, iż Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie jest zamknięta do odwołania.

wszelkich informacji udzielamy pod nr. tel.:

 • sekretariat ul. Łaska 8 – tel.: 501-527-819
 • sekretariat ul. Rzeczna 7 – tel.: 509-664-886
 • p. Aleksandra Siciarz – dyrektor szkoły tel.: 604-998-586
 • p. Grażyna Dobrowolska – wicedyrektor szkoły tel.: 536-594-401
 • p. Małgorzata Herczyńska – wicedyrektor szkoły tel.: 509-664-882

Szanowni Rodzice, drodzy uczniowie

Od dnia 16 marca 2020r. w związku z zamknięciem placówek oświatowych nauczyciele naszej szkoły będą zamieszczać na  stronie internetowej (w zakładce MATERIAŁY DLA UCZNIÓW ) zadania utrwalające oraz prace rozwijające umiejętności uczniów oraz będą proponować ciekawe strony i linki.


Kanał dziecięcy TVP ABC zaprasza w godzinach 8:00-13:00 na codzienne, edukacyjne pasmo dla dzieci w różnym wieku. Wśród wielu propozycji Anteny jest m.in. emitowany codzienne program „Al-chemik”, który w przystępny sposób wyjaśnia zjawiska chemiczne i fizyczne oraz „Zaczarowany świat”, dzięki któremu dzieci zrozumieją trudne pojęcia związane ze sztuką. TVP ABC zaprasza najmłodszych również na takie programy jak: „Teleranek”, „Zagadki zwierzogromadki”,) Zwierzaki czytaki” oraz „Studio ABC”.

TVP Kultura uruchamia specjalne pasmo edukacyjne dla rodzin – literatura, sztuka i muzyka. Codziennie w godzinach 13.00 – 17.00 dobra telewizja bez reklam. Antena przybliży młodym widzom filmy, spektakle Teatru Telewizji i seriale zgodne z obowiązującym kanonem lektur, np.: „Szatan z siódmej klasy” w reż. Kazimierza Tarnasa, „W pustyni i w puszczy” w reż. Władysława Ślesickiego, „Zemsta” w reż. Andrzeja Wajdy oraz „Niezapomniany Leonard Bernstein – spotkania z muzyką”, „Poczet królów polskich” i „Szlakiem miejsc niezwykłych – Pomniki historii”.

Ciekawy repertuar dla dzieci i młodzieży będzie dostępny również w serwisie vod.tvp.pl i tvp.pl. W wyeksponowanym module będą do wyboru filmy fabularne i dokumentalne, seriale oraz programy rozrywkowe.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Zintegrowana Platforma Edukacyjna
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Zapraszamy również uczniów tych najmłodszych, starszych i tych całkiem dużych do nauki przez zabawę! Zachęcamy do odwiedzania stron internetowych poświęconych edukacji

http://pisupisu.pl

https://www.matzoo.pl/

http://www.zyraffa.pl/

PODSTAWY INFORMATYKI

Rozpocznij naukę podstaw informatyki, korzystając z tych 20 – godzinnych kursów dla wszystkich grup wiekowych

https://studio.code.org/courses

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Grafika z napisem zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dyrektorze,

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na 2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

Rodzicu,

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Pilny komunikat w sprawie wycieczek i wydarzeń szkolnych

w związku z zagrożeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informuję, że Wojewoda Łódzki wydał polecenie nieorganizowania wycieczek i wyjazdów uczniów i dzieci oraz nieprzyjmowania w charakterze gości grup uczniów i dzieci z innych szkół i placówek.

Polecenie dotyczy również nieorganizowania zbiorowych wyjść uczniów i dzieci do kin, teatrów, muzeów itp. oraz wydarzeń na terenie szkół i placówek takich jak akademie, apele czy koncerty.

Polecenie obowiązuje od 9 marca 2020 r. do odwołania.

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

W ostatnią środę  26 lutego 2020 roku w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie celebrowaliśmy wspólnie uroczystość „Pasowania
na Czytelnika”, oficjalnie przyjmująca najmłodszych uczniów do grona czytelników. Głównymi bohaterami tego wydarzenia byli oczywiście pierwszoklasiści, którzy
w tym roku pierwszy raz przekroczyli mury naszej szkoły, a tym samym dopiero rozwijali umiejętność czytania i zgłębiania tajemnic szkolnej biblioteki. Oczywiście wsparcia udzielali im starsi uczniowie, nauczyciele i rodzice, którzy również brali udział w wydarzeniu.

Uroczystość jak zawsze rozpoczęła się powitaniem wszystkich gości. Następnie publiczność mogła cieszyć się krótką częścią artystyczną, przygotowaną przez młodszych uczniów naszej szkoły. Jak zawsze nie zabrakło dumnie wyrecytowanych wierszy, radosnych piosenek
i widowiskowych tańców. Wreszcie na scenę kolejno zapraszano uczniów klas pierwszych, którzy cierpliwie słuchali rad jak dbać
o książki, po czym przystąpili do złożenia uroczystego przyrzeczenia. Następnie opiekun naszej biblioteki pogratulował serdecznie wszystkim pierwszoklasistom i oficjalnie zaprosił do szkolnego skarbca książek. Głównym celem uroczystości było bowiem zachęcenie najmłodszych uczniów
do korzystania z biblioteki szkolnej, regularnego wypożyczania książek oraz nieustannego rozwijania umiejętności czytania.

Na koniec prowadzący uroczystość podziękowali wszystkim uczniom, nauczycielom oraz gościom za udział w uroczystości i tym samym oficjalnie zakończyli całą uroczystość.