DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!

Informujemy, że w dniu 31.07.2020r. (piątek), od godziny 12:00 w sekretariacie Szkoły przy ul. Rzecznej 7, będą do odebrania zaświadczenia po egzaminie ósmoklasisty.

Godziny pracy sekretariatu: 7:00 – 15:00.