„CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

 

Nasza szkoła została zakwalifikowana do wzięcia udziału w zadaniu publicznym pt. „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” w ramach, którego realizowany jest projekt „CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” finansowany ze środków budżetu państwa otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015−2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach − „Bezpieczna+”.

Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Projekt Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa wymyśliliśmy po to, by skutecznie odpowiedzieć na problemy i wyzwania związane z bezpiecznym korzystaniem z zasobów cyberprzestrzeni w polskich szkołach.

W związku z przystąpieniem szkoły do programu w dniu 19.10.2018r. w szkole został zorganizowany Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego.

Szkolne Dni Bezpieczeństwa Cyfrowego to 1 dzień edukacyjno-informacyjny poświęcony problematyce bezpieczeństwa cyfrowego, który przyczyni się do zwiększenia świadomości uczniów, rodziców i nauczycieli na temat cyberzagrożeń.

W trakcie wydarzenia w szkole odbędą się spotkania:

edukatora z dyrektorem szkoły – przedstawienie oferty projektu i do systemowej realizacji działań nim objętych.

edukatora z uczniami i nauczycielami połączone z prezentacją  filmu i prezentacją podstawowych problemów dotyczących cyberbezpieczeństwa uczniów (w tym informacji o tym, gdzie mogą otrzymać pomoc w sytuacjach kryzysowych).

edukatora z nauczycielami i dyrekcją z wykorzystaniem filmu i przekazaniem broszur dla uczestników spotkania. Podczas spotkania zostanie zaprezentowany wzorcowy scenariusz prezentacji na spotkania z rodzicami, film do zaprezentowania rodzicom i broszury adresowane do rodziców, a także przeprowadzony instruktaż w zakresie poprowadzenia takich zajęć w trakcie „wywiadówki”.

3 warsztaty z uczniami wybranych klas podczas lekcji  (3x 45 min.) –w trakcie warsztatów zostanie podjęta próba odwzorowania realnej sytuacji, z którą spotykały się lub mogą się spotkać dzieci np. w sytuacji sprawca−ofiara (kradzież tożsamości, podglądanie kamerą, podstęp w celu zasubskrybowania płatnej usługi) lub sytuacji często występującej (logowanie się do sieci za pomocą hasła, szyfrowanie korespondencji). Każdy z warsztatów obejmie m.in. film dostosowany do wieku uczniów, quizy sprawdzające wiedzę uczniów, prezentację merytoryczną i grę zespołową.