Czasowe zawieszenie zajęć w oddziałach przedszkolnych

Zarządzenie nr 36/2019/2020 Dyrektora szkoły w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19