Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Szczerców, dn. 20.09.2017r.

 

 

 

Zarządzenie nr 6/2017/2018

 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018.

§1

            Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603) oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2017r., Rady Rodziców z dnia 20.09.2017r. i Samorządu Uczniowskiego z dnia 13.09.2017r. zarządzam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018:

 

  • 13.10.2017r.
  • 18.04.2018r.
  • 19.04.2018r.
  • 20.04.2018r.
  • 30.04.2018r.
  • 02.05.2018r.
  • 04.05.2018r.
  • 01.06.2018r.

§2

Uczniowie i wychowankowie, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły, będą objęci zajęciami wychowawczo – opiekuńczymi. Ze względów organizacyjnych o planowanej obecności dziecka rodzic winien poinformować Szkołę przynajmniej trzy dni wcześniej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.