Komunikat Wójta Gminy Szczerców

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców Gminy Szczerców oraz w związku z niewielkim zainteresowaniem ze strony rodziców posłaniem dzieci do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, Wójt Gminy Szczerców podjął decyzję o nie otwieraniu tych placówek z dniem 6-go maja 2020r.