Rozpoczęcie roku szkolnego

Dowozy uczniów do szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy rodziców oraz uczniów, że z powodu panującej pandemii koronawirusa zmieniły się warunki dotyczące pasażerów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. poz.964 w związku z dowozem dzieci do szkoły :

– obowiązkiem uczniów jest zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy,

– w autobusie mogą być zajęte wszystkie miejsca siedzące,

– dziecko z objawami choroby nie kwalifikuje się do jazdy środkami publicznego transportu zbiorowego,

– autobusy są dezynfekowane.

W dniu 1 września 2020r. będzie zorganizowany dowóz do kościoła na godz. 800,

natomiast odwozy są planowane ok. godz. 1000.

Harmonogram dowozów pozostaje bez zmian (zgodnie z rozkładem z roku szkolnego 2019/2020).