Nasi uczniowie na EuroWeeku

EuroWeek – Szkoła Liderów w Różance, Willa Wiktoria
  10.14.11.2018 r
 


Wycieczki należą do najbardziej wszechstronnych organizacyjnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej i działalności turystyczno -wychowawczej w szkole. Służą przede wszystkim wzbogacaniu wiadomości, zdobywaniu umiejętności i nawyków kulturalnego spędzania czasu, pomagają w kształtowaniu poglądu na świat, w wychowaniu estetycznym i zdrowotnym uczniów. Rozbudzają u wychowanków zainteresowanie innym, ciekawszym stylem życia. Wyjazd na obóz językowy jest kolejnym doświadczeniem umiejętnością posługiwania się językiem angielskim.

CELE OGÓLNE:

 • Rozwijanie zdolności przywódczych.
 • Budowanie pewności siebie.
 • Promocja nauki języków obcych.
 • Rozwijanie zdolności komunikacyjnych w języku angielskim.
 • Integracja wielokulturowa.
 • Budowanie przyjaźni i stałej współpracy pomiędzy uczestnikami i wolontariuszami
  z organizacji młodzieżowych.
 • Rozbudzanie zainteresowania nauką języka angielskiego.
 • Integracja społeczności uczniowskiej.
 • Kształcenie umiejętności samooceny, samokontroli, samodzielności i aktywnego wypoczynku.
 • Kształtowanie empatii i asertywności.
 • Kształcenie umiejętności zdrowej rywalizacji i przestrzegania zasad fair play.
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie stałej i ścisłej współpracy między koleżankami i kolegami
  z innych szkół biorących udział w warsztatach.

EuroWeek – Szkoła Liderów” to obóz szkoleniowy przygotowany przez Europejskie Forum Młodzieży. Program obejmował 6 bloków tematycznych: „Praca w grupie”, „Kierowanie”, „Praca”, „Zabawa”, „Doborowa Ekipa” i „Europa”. Wszystkie zajęcia były prowadzone w języku angielskim przez szkoleniowców i wolontariuszy.
W dniach 10-14 listopada 2018 roku odbyła się kolejna edycja obozu EuroWeek-Szkoła Liderów, w której, z ogromnym entuzjazmem nasi uczniowie wzięli udział po raz ósmy. Szeroki program zajęć obejmował udział naszych uczniów w licznych prezentacjach krajów nie tylko Unii Europejskiej ale również całego świata. Uczniowie poznali różnorodność kulturową i geograficzną państw. Mieli okazję poznać tradycje, religie i zwyczaje z różnych stron świata. Dzięki temu uczyli się tolerancji i szacunku, a jednocześnie podnosili swoje umiejętności języka angielskiego. Poprzez różnorodne i liczne gry i zabawy językowe uczyli się integracji, pracy w grupie, rozwijali kreatywność i komunikatywność. Uczestniczyli w wielu grach i zabawach językowych, warsztatach integracyjnych, negocjacjach, czy zadaniach grupowych. Zajęcia prowadzone były w formie interaktywnych warsztatów, gier symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Fundacji EuroWeek – stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej na rzecz młodzieży.  Warsztaty te są projektem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy oraz rozwinąć najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole. Do aktywnej i twórczej pracy rozgrzewali ich zmotywowani, młodzi i entuzjastyczni wolontariusze, którzy zarażali radością i chęcią do poznawania kultur innych państw a tym samym do nauki języka angielskiego. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z ideą wolontariatu, czy „podróżować” po świecie dzięki przygotowanym przez wolontariuszy prezentacjom. Wieczorami uczniowie poznawali tańce różnych narodów. Nowe taneczne umiejętności z chęcią wykorzystywane były w trakcie wieczornych wspólnych tańców. Wszystkie zajęcia angażowały całą grupę – było dużo humoru i zabawy. Wszystkie zadania wymagały przełamania nieśmiałości i strachu przed językiem angielskim, co też naszym dzieciom znakomicie się udało. Uczniowie zrozumieli, że nie zawsze poprawność językowa jest najważniejsza, ważne, by mówić bez strachu lecz
z uśmiechem, który często okazuje się pomocny we wzajemnej komunikacji. Każdy dzień kończył się nauką tańców regionalnych.. Odbyła się również wycieczka do Międzygórze, gdzie mogliśmy podziwiać Wodospad Wilczka oraz do Długopola Zdrój. Przez pięć dni dzieci żyły w zupełnie odmiennym od domowego i szkolnego życia rytmie: zajęcia zaczynały się po śniadaniu, a kończyły chwilę przed dwudziestą drugą – był to więc bardzo intensywny rytm. Uśmiechy na twarzach naszych uczniów i ich aktywny udział w całym wydarzeniu są najlepszym dowodem ich zadowolenia z udziału w Obozie Językowym. Na zakończenie warsztatów uczestnicy otrzymali certyfikaty. Każdy z uczniów naszej szkoły jest zachwycony tak innowacyjną formą uczenia się języka angielskiego, już dziś zdecydowanie stwierdza: „Było warto!” i wyraża chęć wyjazdu na szkolenie w przyszłym roku. Wszyscy uczestnicy obozu wypowiadają się w samych superlatywach o swoich wrażeniach i doświadczeniach oraz atmosferze panującej w czasie pięciu dni pobytu w Różance. Dziękujemy Pani dyrektor za umożliwienie nam wyjazdu, chcemy także wyrazić wyrazy wdzięczności dla pani Jolanty Modlińskiej za zorganizowanie całego wyjazdu. Nie moglibyśmy zapomnieć o najcudowniejszych opiekunach, pani Małgorzacie Herczyńskiej, Katarzynie Olczak, Izabeli Hofman i Marzenie Osuchowskiej, które były jak najlepsze „zastępcze mamy” i znajdowały rozwiązanie w każdej sytuacji..

Uczestnicy wyjazdu