„NAUCZYCIEL KRAJU OJCZYSTEGO 2019”

W środę, 6 listopada br. w gmachu Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, odbyła się uroczystość wręczenia honorowych wyróżnień w postaci medalu i tytułu „Nauczyciel Kraju Ojczystego”. W gronie 23 wyróżnionych nauczycieli znalazła się nauczycielka ze Szkoły Podstawowej w Szczercowie – Elżbieta Barbara Kotyla.

Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. W tym roku zostało wręczone przez Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego oraz Prezesa ZG PTTK Jerzego Kapłona.

„Ja sam z PTTK wędrowałem (…) i wiem, że jest to doskonała okazja, aby poznać swój kraj”  – powiedział podczas uroczystości Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Uczestnicy gali –  czynni zawodowo nauczyciele i pedagodzy, otrzymali list gratulacyjny oraz medal w uznaniu za zasługi w pracy edukacyjno-wychowawczej, której celem jest upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa wśród dzieci oraz młodzieży.

Elżbieta Kotyla jest nauczycielką języka niemieckiego i członkiem PTTK od 2001 r. Wraz z koleżanką Beatą Olejniczak jest opiekunem Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego przy Szkole Podstawowej w Szczercowie.

Pasjonuje się krajoznawstwem i turystyką. Od kilkunastu lat systematycznie pracuje na rzecz dzieci i młodzieży, działając na niwie turystyki i krajoznawstwa w środowisku. Kształtuje w młodym pokoleniu nawyki uprawiania różnych form turystyki i poznawania kraju ojczystego. Jest współorganizatorką wielu imprez turystycznych.

Za swoją wcześniejszą działalność uhonorowana została m.in. Złotą Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”, Złotą Honorową Odznaką PTTK oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Elżbieta Kotyla