Ogłoszenie

w sprawie wprowadzania zasad organizacji pracy oddziałów przedszkolnych, zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III oraz konsultacji przedmiotowych