Ogłoszenie!

dotyczy uczniów, uczących się w budynku przy ul. Rzecznej

Zbliża się zakończenie roku szkolnego, bardzo więc proszę o zwrot wypożyczonych podręczników.

Książki trzeba złożyć w budynku przy ulicy Rzecznej 7 według następującego harmonogramu:

  • 19.06. 2020r.( piątek) oddają klasy ósme
  • 22.06.2020r.( poniedziałek) oddają klasy siódme
  • 23.06.2020r. (wtorek) oddaje klasa 6b i klasa 5d
  • klasa Id i klasa II a według ustaleń wychowawców

Do kompletu podręczników należy, dołączyć karteczkę, która zawiera:

wykaz zwracanych książek,

 imię, nazwisko i klasę ucznia.

Proszę o zachowanie procedur bezpieczeństwa

  1. Należy zachować bezpieczną odległość między osobami.
  2. Każdy czytelnik ma obowiązek noszenia maseczki.
  3. Przed wejściem każdy ma obowiązek zdezynfekować ręce.

Mariola Stasiak