Witaj szkoło !!!

I stało się! Dokładnie 2 września 2019 roku oficjalnie zakończyliśmy wakacje i tym samym rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.

Tradycyjnie, wszyscy nauczyciele, uczniowie i rodzice spotkali się w kościele N.N.M.P.
w Szczercowie, podczas uroczystej mszy świętej. Następnie, przyszedł czas na powitanie w szkolnych murach. Najpierw głos zabrała Pani Dyrektor, serdecznie witając wszystkich zebranych i życząc uczniom oraz nauczycielom samych sukcesów w nowym roku. Zapoznała również wszystkich z treścią listu, w którym życzenia powodzenia, a przede wszystkim bezpieczeństwa i zdrowia, przekazał komendant policji. Następnie, w imieniu wójta gminy Szczerców, głos zabrała Pani Teresa Rosiak – kierownik Referatu Oświaty, która z uśmiechem powitała wszystkich i przekazała najlepsze życzenia.  Wreszcie przyszedł czas na pierwsze, powakacyjne spotkanie z wychowawcami. Nauczyciele jeszcze raz powitali swoich wychowanków i ich rodziców, wyrazili radość
z powrotu do szkoły i wysłuchali wakacyjnych opowieści, by wreszcie zaprosić uczniów
na kolejne spotkanie już z nowym planem lekcji, plecakami i dobrą energią.