Wycieczka kl. 4b, 4d do KWB Bełchatów

Dnia 21 września 2018 r. 36 uczniów z naszej szkoły- klasa IV b i IV d- zwiedzało największą w Polsce kopalnię odkrywkową węgla brunatnego. Kopalnia Bełchatów jest niekwestionowanym liderem polskiego górnictwa węgla brunatnego.

Głównym celem wycieczki było poznanie zmian w środowisku powodowanych przez eksploatację złóż węgla brunatnego oraz sposobów rekultywacji terenów pogórniczych.

Przewodnik wycieczki zapoznał uczniów z historią kopalni. Mówił o procesie powstawania złóż węgla brunatnego. Uczniowie dowiedzieli się, jak przebiega proces wydobywania węgla brunatnego przez człowieka. Poznali przeobrażenia środowiska spowodowane eksploatacją złoża węgla brunatnego. Wycieczka do Bełchatowa pokazała uczniom, w jaki sposób w Polsce pozyskuje się energię elektryczną. Młodzież zrozumiała,
że zasoby surowców (takich jak węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny) są nieodnawialne i należy szukać innych alternatywnych źródeł energii. Następnym etapem wycieczki był basen w Solpark  Kleszczów. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni z wycieczki, która pozwoliła im w większym stopniu poznać wszystkie szczegóły związane z wydobyciem węgla brunatnego i produkcją energii elektrycznej.