Życzenia z okazji DEN

W tym roku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej wyjątkowo bez uroczystej akademii. Zamiast przedstawienia, przemówień i życzeń na auli, uczniowie naszej szkoły przygotowali inną formę przekazania podziękowań dla wszystkich nauczycieli – przygotowali wystawę laurek, portretów i życzeń oraz, z pomocą szkolnego muzyka, nagrali życzenia oraz piosenkę.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego dziękujemy nauczycielom i uczniom zaangażowanym  w upamiętnienie tego dnia.
Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy samych pięknych dni, a uczniom radości!

„Serce dla nauczyciela” z podziękowaniami od uczniów
Portrety nauczycieli wykonane przez uczennice: Oliwia Węglewska, Karolina Wlazlik, Klaudia Sujecka.
Wystawa pt. „Laurka dla nauczyciela” w wykonaniu uczniów klas Od i Oe.