Akcja charytatywna „Ratujemy serduszko Wiktorka”

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest,

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

                                          Jan Paweł II

W marcu 2021r. w Szkole Podstawowej przy ulicy Rzecznej w Szczercowie odbywała się akcja charytatywna mająca na celu wsparcie finansowe Wiktorka Kruszyńskiego – chłopca chorującego na wrodzoną wadę serca oraz Zespół Williamsa. Akcją objęte były grupy przedszkolne 0a, 0b, 0c, 0d, 0e oraz klasy 2d i 3a. W pierwszym etapie dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 2 i 3 brali udział w zbiórce zabawek używanych. W drugim etapie zgromadzone zabawki zostały wystawione na kiermaszu charytatywnym. Kiermasz ten odbył się 16 marca 2021r. Brały w nim udział dzieci z wymienionych wyżej oddziałów przedszkolnych oraz klas 2d i 3a. Podczas kiermaszu udało się zebrać kwotę 1039,20zł, która to 29 kwietnia 2021r. została przekazana mamie małego Wiktorka.

W imieniu rodziców Wiktorka dziękujemy Uczniom oraz ich Rodzicom za udział w akcji, za ofiarność, zaangażowanie, przychylność dla naszej inicjatywy, bezinteresowną pomoc oraz wszelkie okazane dobro.

Organizatorzy