Harmonogram powrotu uczniów do szkół

  • Od 4 maja br. uczniowie klas I-III szkół podstawowych na terenie całego kraju wracają  do nauki stacjonarnej w szkole.
  • Od 17 maja br. uczniowie klas IV – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego przechodzą na naukę w tzw. systemie hybrydowym (50 proc./50 proc.). Informacja, które klasy będą uczyły się w formie stacjonarnej, a które w zdalnej zostanie podana w późniejszym terminie.
  • Od 31 maja br. wszyscy uczniowie i słuchacze uczą się już stacjonarnie w szkołach i placówkach.