Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2022/2023

Szczerców, dn. 14.09.2022 r.

 Zarządzenie nr 7/2022/2023

            Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023

  • 1

Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603 ze zm.) oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2022 r., Rady Rodziców z dnia 13.09.2022 r. i Samorządu Uczniowskiego z dnia 13.09.2022 r. zarządzam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2022/2023:

  • 31 października 2022 r.
  • 02, 04, 05 maja 2023 r.
  • 23, 24, 25 maja 2023 r .
  • 09 czerwca 2023
  • 2

Uczniowie i wychowankowie, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły, będą objęci zajęciami wychowawczo – opiekuńczymi. Ze względów organizacyjnych o planowanej obecności dziecka rodzic winien poinformować Szkołę przynajmniej trzy dni wcześniej.

  • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.