Życzenia z okazji DEN

W tym roku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej wyjątkowo bez uroczystej akademii. Zamiast przedstawienia, przemówień i życzeń na auli, uczniowie naszej szkoły przygotowali inną formę przekazania podziękowań dla wszystkich nauczycieli – przygotowali wystawę laurek, portretów i życzeń oraz, z pomocą szkolnego muzyka, nagrali życzenia oraz piosenkę.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego dziękujemy nauczycielom i uczniom zaangażowanym  w upamiętnienie tego dnia.
Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy samych pięknych dni, a uczniom radości!

„Serce dla nauczyciela” z podziękowaniami od uczniów
Portrety nauczycieli wykonane przez uczennice: Oliwia Węglewska, Karolina Wlazlik, Klaudia Sujecka.
Wystawa pt. „Laurka dla nauczyciela” w wykonaniu uczniów klas Od i Oe.

Drodzy Uczniowie/ Rodzice!

Od jutra tj. 03.10.202 wg danych MZ i GIS powiat bełchatowski znajdzie się w żółtej strefie zakażeń koronawirusem w Polsce, z tego względu od poniedziałku 05.10.2020r. będzie w szkole obowiązkowe zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą  w miejscach,  gdzie  trudne jest zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. W  naszej szkole takimi miejscami są korytarze szkolne, szatnia oraz sklepik.W  trakcie lekcji nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką (przyłbicą), ale należy pamiętać o niej, gdy podchodzimy do nauczyciela czy kolegi/koleżanki lub gdy ktoś podchodzi do nas. Dodatkowo prosimy Was abyście zwracali większą uwagę na częstsze mycie rąk lub jeżeli jest to niemożliwe pamiętali o dezynfekcji.   Wspierajmy się nawzajem, zadbajmy  o swoje i innych zdrowie.

Projekt edukacyjny „My, uczniowie mówimy – nie dla smogu” współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej im. ks. J. Baranowicza w Szczercowie

Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”. Tym samym od 1 września w Szkole Podstawowej rozpocznie się realizacja projektu „My, uczniowie mówimy –  nie dla smogu!”. W ramach tego projektu zaplanowano zakup:

 • pomocy dydaktycznych (skala porostowa – plansza ścienna, zestaw do badania powietrza
   w walizce terenowej,  alternatywne źródła energii – model demonstracyjny, model płuc, pęcherzyki płucne – model, lornetki, koła wiedzy – gra dydaktyczna: a)co zanieczyszcza powietrze, b) drzewa leśne,
 • zakup materiałów papierniczych i eksploatacyjnych,
 • zaplanowano łącznie 13 wyjazdów edukacyjnych (Kopalnia Węgla Brunatnego i Elektrownia

Bełchatów, Góra Kamieńsk, Przedborski Park Krajobrazowy, Interaktywna wystawa PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów, Centrum Nauki i Techniki EC1, ścieżka edukacji ekologicznej „Opowieści Bielika” na terenie Szkółki Leśnej Borowina  i  Leśna Osada Edukacyjna w Kole, Arboretum w Rogowie, wycieczka do Lasu Łagiewnickiego,

 • zostaną zorganizowane warsztaty  edukacyjne łącznie dla 35 grup uczniów (tematyka warsztatów:  Gry i zabawy o ochronie powietrza; Zabawy z powietrzem ; Niska emisja gazów; Jakie jest powietrze;  Uwaga alarm antysmogowy,
 • zaplanowano realizację 3 konkursów: „Czyste powietrze wspólna sprawa”, „Mówimy Nie dla smogu!”, „Powietrze też może być czyste”,
 • dodatkowo w ramach projektu zaplanowano również wiele ciekawych akcji i wydarzeń ekologicznych m.in. rajd rowerowy, happening, zajęcia edukacyjne i inne.

Całkowity koszt realizacja zadania to 38.888 a kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi to 34 659.

więcej w zakładce WIADOMOŚCI

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dowozy uczniów do szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Informujemy rodziców oraz uczniów, że z powodu panującej pandemii koronawirusa zmieniły się warunki dotyczące pasażerów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020r. poz.964 w związku z dowozem dzieci do szkoły :

– obowiązkiem uczniów jest zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki lub przyłbicy,

– w autobusie mogą być zajęte wszystkie miejsca siedzące,

– dziecko z objawami choroby nie kwalifikuje się do jazdy środkami publicznego transportu zbiorowego,

– autobusy są dezynfekowane.

W dniu 1 września 2020r. będzie zorganizowany dowóz do kościoła na godz. 800,

natomiast odwozy są planowane ok. godz. 1000.

Harmonogram dowozów pozostaje bez zmian (zgodnie z rozkładem z roku szkolnego 2019/2020).

Szanowni Rodzice!W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią COVID-19, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, bardzo prosimy o zapoznanie się procedurami, które będą obowiązywać
w szkole od 1 września 2020 r. i dostosowanie się do nich.

PROCEDURY 

1. Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub w izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do placówki.

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

4. Nie mogą Państwo wchodzić z dziećmi na teren szkoły. Gdyby zaistniała taka konieczność obowiązują Państwa  następujące zasady:

a) w części wspólnej przebywać może 1 opiekun z dzieckiem,

b) stosowane środki ochronne: osłona nosa i ust, dezynfekcja rąk przy wejściu,

c) zachowanie dystansu 1,5 m od innych opiekunów i pracowników szkoły

5. Na terenie szkoły do minimum ograniczone jest przebywanie osób z zewnątrz. Jeśli zaistnieje konieczność wejścia można wejść wyłącznie w maseczce lub przyłbicy, przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

6. Jeżeli u Państwa dziecka wystąpią niepokojące objawy chorobowe, zostanie ono niezwłocznie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu, pielęgniarka dokona pomiaru temperatury oraz poinformuje Państwa, aby pilnie zgłosić się po odbiór dziecka ze szkoły.

7. Podczas przerw zaleca się uczniom noszenie maseczek i zachowanie dystansu m.in. 1,5 m (o noszeniu przez uczniów w szkole maseczek decydują rodzice). Uczniowie przebywają wyłącznie w strefach, gdzie odbywają się kolejne zajęcia klasy.

8. Uczniowie klas 0-3 pod opieką wychowawców będą wychodzić na przerwy zgodnie z decyzją wychowawcy klasy.

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. Na teren szkoły nie mogą być wnoszone żadne niepotrzebne przedmioty.

10. We wrześniu w dniach od 07 – 11, odbędą się w szkole zebrania z rodzicami. Spotkania te będą się odbywały wg harmonogramu. O konkretnej dacie i godzinie spotkania poinformują Państwa wychowawcy klas.

Drodzy Uczniowie!W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią COVID-19, w trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo, bardzo prosimy o zapoznanie się procedurami, które będą obowiązywać
w szkole od 1 września 2020 r. i dostosowanie się do nich.

PROCEDURY

1. Do szkoły możecie uczęszczać wyłącznie wówczas, jeżeli jesteście zdrowi i nikt z domowników nie przebywa na kwarantannie!

2. W trosce o bezpieczeństwo swoje i innych przed wejściem do szkoły zaleca się założenie maseczki  i noszenie jej w szatni oraz na korytarzach szkolnych.

Przy drzwiach wejściowych zdezynfekujcie dłonie i udajcie się do szatni, zachowując bezpieczny dystans.

3. Z szatni zabierzcie wszystkie rzeczy, które będą Wam potrzebne w ciągu całego dnia zajęć. Zejście do szatni podczas przerw będzie ograniczone!

4. Podczas przerw zaleca się noszenie maseczki i zachowanie dystansu min. 1,5 m.

Pamiętajcie, że powinniście przebywać wyłącznie w strefach, gdzie odbywają się kolejne zajęcia klasy (okolice pracowni, najbliższy korytarz i określone piętro).

5. Pamiętajcie, że musicie posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze. Nie wymieniajcie się nimi między sobą! Na teren szkoły nie mogą być wnoszone żadne niepotrzebne przedmioty.

6. Nie zapominajcie o częstym myciu dłoni!

7. Nie dotykajcie oczu, ust i nosa!

8. Podczas kichania i kaszlu zasłaniajcie usta i nos!

9. Jeżeli źle się poczujecie, natychmiast zgłoście ten fakt nauczycielowi.

10. W toaletach znajdują się instrukcje mycia rąk – przestrzegajcie zawartych tam zapisów.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020r. tylko klasy VIII będą mogły spotkać się w szkole z wychowawcami, aby osobiście odebrać świadectwa zgodnie z harmonogramem spotkań przekazanym uczniom przez wychowawców.

Odbiór świadectw nie będzie obowiązkowy. Jeżeli któryś z uczniów nie będzie chciał skorzystać z takiej formy odbioru świadectwa, będzie miał możliwość odbioru świadectwa w sekretariacie szkoły w dowolnym terminie.

Pozostałym uczniom świadectwa zostaną rozdane 01 września 2020r.

Jeżeli któryś z uczniów będzie chciał wcześniej odebrać świadectwo, będzie miał możliwość odbioru świadectwa w sekretariacie szkoły w dowolnym terminie.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego (akademia on –line) będzie zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Ogłoszenie!

dotyczy uczniów, uczących się w budynku przy ul. Rzecznej

Zbliża się zakończenie roku szkolnego, bardzo więc proszę o zwrot wypożyczonych podręczników.

Książki trzeba złożyć w budynku przy ulicy Rzecznej 7 według następującego harmonogramu:

 • 19.06. 2020r.( piątek) oddają klasy ósme
 • 22.06.2020r.( poniedziałek) oddają klasy siódme
 • 23.06.2020r. (wtorek) oddaje klasa 6b i klasa 5d
 • klasa Id i klasa II a według ustaleń wychowawców

Do kompletu podręczników należy, dołączyć karteczkę, która zawiera:

wykaz zwracanych książek,

 imię, nazwisko i klasę ucznia.

Proszę o zachowanie procedur bezpieczeństwa

 1. Należy zachować bezpieczną odległość między osobami.
 2. Każdy czytelnik ma obowiązek noszenia maseczki.
 3. Przed wejściem każdy ma obowiązek zdezynfekować ręce.

Mariola Stasiak