Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Nasz Patron – ksiądz Józef Baranowicz”

Jak co roku w naszej szkole tuż po feriach, odbył się konkurs plastyczny dla klas I-III
pt. „Nasz Patron – ksiądz Józef  Baranowicz.” W konkursie udział wzięło 10 klas.
Celem konkursu było przybliżenie sylwetki ks. Józefa Baranowicza, jego życia oraz pracy z dziećmi i młodzieżą. Uczniowie różnymi środkami plastycznymi przedstawili osobę patrona swojej szkoły. Dzieci wykazały się zaangażowaniem i pomysłowością. Prace były pełne uroku i samodzielne.
W kategorii z każdej z klas od I do III wyłoniono pierwsze miejsca.

Wyniki konkursu:

I miejsce w kategorii klas I:    klasa I b

Wyróżnienia: klasa I a i I c

I miejsce w kategorii klas II:   klasa II b

Wyróżnienia: klasa II c i II d

I miejsce w kategorii klas III: klasa III b

Wyróżnienia: klasa III a, III c i III d

Zwycięzcy zostali nagrodzeni – otrzymali dyplomy i nagrody, pozostali uczestnicy konkursu dyplomy i słodkie upominki. Gratulujemy!!!                                                                                                                  Organizatorzy

Niezwykłe odwiedziny w grupie 0c

W ostatnim tygodniu lutego przedszkolaki z grupy 0c omawiały tematy związane z opieką nad zwierzętami domowymi. Zwieńczeniem cyklu zajęć były niezwykłe odwiedziny, a więc wizyta wyjątkowych gości. 26 lutego naszą grupę odwiedzili rodzice Antosi – lekarze weterynarii wraz ze swoimi małymi podopiecznymi, czyli maleńką owieczką kameruńską, cudownym kotkiem, dwiema świnkami morskimi oraz kogutem rasy silka europejska. To właśnie za ich sprawą dzieci miały okazję zgłębić swoją wiedzę związaną z pracą weterynarza oraz poznać sposoby właściwej pielęgnacji zwierząt. Dowiedziały się, w jaki sposób należy dbać o swoje zwierzątko oraz jak często i z jakich powodów zgłaszać się z nim do lecznicy. A kiedy wszystkie teoretyczne kwestie zostały już omówione, nie pozostało nic innego jak przejść do praktyki, czyli pogłaskać cudownie miękkie kogucie piórka, pobawić się z kotkiem, poprzytulać świnki morskie oraz nakarmić i wziąć na ręce maleńką owieczkę. Dzieci mogły również wcielić się w rolę lekarzy i przy użyciu stetoskopu posłuchać bicia serca małych pacjentów.

Zajęcia z udziałem gości niezmiernie się przedszkolakom podobały i jest to niemal pewne, że to niezwykłe spotkanie zostanie w ich pamięci na długo.

Milena Ryś

PRÓBNY EGZAMIN KLAS ÓSMYCH

Notatka na marginesie

Informacje dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas ósmych odnośnie próbnego egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne podały terminy próbnych egzaminów ósmoklasisty:
Harmonogram

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne

  Biorąc pod uwagę podane terminy jako szkoła chcielibyśmy przeprowadzić próbny egzamin wśród uczniów naszej szkoły. Egzamin ten odbędzie się z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego – szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.


Oczywiście bierzemy pod uwagę obecną sytuację pandemii COVID- 19 i jeżeli epidemia będzie ulegała dalszemu rozwojowi egzamin ten w przedstawionych powyżej terminach nie odbędzie się.

Informacje ogólne:

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty zostanie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym(tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym(tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Dlatego też na podstawie wyników przeprowadzonego testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów nie zostaną wystawione oceny cząstkowe.

Zadania w teście diagnostycznym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca br.,dlatego też mogą zdarzyć się trudności
w rozwiązywaniu niektórych zadań w arkuszu egzaminacyjnym. W takiej sytuacji podczas bieżącej pracy na lekcji treści te zostaną omówione i wytłumaczone przez nauczyciela przedmiotu.
Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej MEiN – o godz. 9:00
w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu.Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych każdego dnia diagnozy ok. godz. 16:00.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych:

 • Informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu próbnego egzaminu:

1. W próbnym egzaminie odbywającym się na terenie szkoły może uczestniczyć uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy uczeń, jak i jego domownicy nie przebywają w kwarantannie, izolacji.

2. W sytuacji niemożliwości uczestniczenia w egzaminie na terenie szkoły, uczeń jest zobowiązany przystąpić do próbnego egzaminu korzystając ze strony www.cke.gov.pl gdzie zostanie mu udostępniony o godz. 9.00 arkusz egzaminacyjny. Uzupełniony arkusz uczeń jest zobowiązany dostarczyć do szkoły lub przesłać drogą mailową (adres mailowy zostanie przekazany bezpośrednio uczniowi).

3. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli uczeń w żaden sposób nie będzie mógł uczestniczyć
w próbnym egzaminie z powodu choroby, zdarzenia losowego, braku dostępu do Internetu rodzic jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka na egzaminie
u wychowawcy klasy.

4. Próbny egzamin rozpocznie się o godz. 9.00.

5. Uczniowie na teren szkoły będą wchodzili i wychodzili dwoma wejściami- wejściem głównym oraz wejściem od strony sklepiku szkolnego/pokoju nauczycielskiego
w wyznaczonych godzinach:

Klasa VIII a – 8.40 wejście główne

Klasa VIII b – 8.40 wejście od strony sklepiku szkolnego/pokoju nauczycielskiego

Klasa VIII c– 8.50 wejście główne

Klasa VIII d – 8.50 wejście od strony sklepiku szkolnego/pokoju nauczycielskiego

Bardzo prosimy o punktualne przybycie uczniów do szkoły.

6. Uczniowie każdej klasy będą mieli do dyspozycji osobną szatnię, w której, będą mogli zostawić rzeczy osobiste w tym telefony i inny sprzęt telekomunikacyjny.

7. Uczniowie wchodząc na teren szkoły będą musieli zdezynfekować ręce.

8. Uczniowie na terenie szkoły będą przebywać w maseczkach ochronnych zgodnych
z obecnymi wymaganiami GIS- u. Uczeń będzie mógł ściągnąć maseczkę w momencie, kiedy zostanie mu przydzielone miejsce w sali egzaminacyjnej. 

9. Uczeń zobowiązany jest do przyniesienia swoich narzędzi – pióra/długopisu z czarnym atramentem/tuszem, w części matematycznej linijkę.

10. Uczniowie będą zobowiązani do zachowania wymaganego dystansu 1,5 metra od innych osób.

11. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i po pozwoleniu na wyjście z sali egzaminacyjnej uczeń jest zobowiązany odebrać pozostawione rzeczy osobiste
z przydzielonej mu szatni i następnie opuścić budynek szkoły przydzielonym mu wyjściem i udać się do domu.

12. Zabrania się spotykania /umawiania uczniów po odbytym egzaminie na terenie szkoły lub w innym miejscu poza terenem szkolnym.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Liczba uczniów w salach egzaminacyjnych wynosi max. do 11 osób i umożliwia utrzymanie dystansu między uczniami w salach egzaminacyjnych.

2. Jeżeli uczniowie dojeżdżający będą mieli trudności z osobistym przyjazdem do szkoły bardzo prosimy Państwa o informację zwrotną do wychowawców klas. Uczniowie wówczas do szkoły przyjeżdżają autobusem szkolnym na godz. 8.00 i wracają kursem powrotnym o godz. 12.30. Do czasu rozpoczęcie egzaminu, jak również po egzaminie przebywają pod opieką nauczyciela na terenie świetlicy szkolnej.

3.W dniach przeprowadzenia egzaminu nie odbywają się dla uczniów klas ósmych 1-sze godziny lekcyjne.

4. Po przeprowadzonym próbnym egzaminie odbędą się zgodnie z planem lekcyjnym 6,7 i 8 godziny lekcyjne.


Koordynator do spraw organizacji egzaminu ósmoklasisty- Agnieszka Kaczmarska

Wielki Post

W minioną środę (tj. 17.02.2021r.) rozpoczęliśmy nowy okres w roku liturgicznym. Środa Popielcowa zwana popularnie Popielcem rozpoczęła Wielki Post - czas przygotowań do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Zapraszam do obejrzenia kolejnej z cyklu prezentacji. 

Justyna Kucharska

Projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” – cd.

Zajęcia muzyczne dla klasy VI c „W magicznym świecie dźwięków” w ramach projektu edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”.

W dniu 9 lutego uczniowie klasy VIc spotkali się wirtualnie podczas lekcji muzyki z panem Michałem Brzozowskim, który jest instruktorem muzyki w Gminnym Ośrodku Kultury w Szczercowie i uczy dzieci oraz młodzież gry na instrumentach. Podczas spotkania pan Michał zaprezentował uczniom kilka instrumentów dętych drewnianych i blaszanych. Uczniowie mieli również okazję poznać brzmienie prezentowanych instrumentów. Na koniec spotkania wszyscy wykonali prosty, ale ciekawy instrument – grzechotkę z tekturowej rolki, kolorowego papieru, włóczki oraz nakrętek. Mamy nadzieję, że następne takie spotkanie odbędzie się podczas zajęć w szkole a uczniowie będą mieli szansę sprawdzić swoje możliwości oraz umiejętności gry na instrumentach.

Paulina Koperska

VI MIĘDZYGMINNY KONKURS „IGŁĄ MALOWANE” IM. LIUBOW KUDELSKIEJ

Organizatorzy:

 „Koło Sprawnych Rąk” działające w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie  zaprasza do udziału w VI edycji konkursu „Igłą Malowane” im. Liubow Kudelskiej. Otwarcie wystawy prac konkursowych oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom odbędzie się 28.05.2021 roku (piątek) o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie (budynek przy ul. Rzecznej 7).

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wrażliwości i myślenia plastycznego;
 • prezentacja dorobku twórczego uczniów i osób dorosłych;
 • wymiana doświadczeń;
 • upowszechnienie inicjatyw twórczych.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek oświatowo – wychowawczych, osoby dorosłe.
 • Prace muszą być wykonane techniką: klockowa, haft (matematyczny, płaski, krzyżykowy, cieniowany) patchwork, szydełko, richerie, filc, gobelin, ceramika.
 • Forma i format pracy dowolne.
 • Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, nazwą i adresem szkoły (placówki, domu).
 • Zgłoszenie udziału w konkursie i prace należy przesłać do 28. 04. 2021 roku na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, (ul. Rzeczna 7 ) 97 – 420 Szczerców.
 • Do pracy należy dołączyć wykaz tytułów i autorów prac.
 • Karty zgłoszeń wypełnić pismem drukowanym.

Warunki organizacyjne:

1.Komisja konkursowa oceniać będzie prace w  kategoriach:

 • Szkoły podstawowe
 • Szkoły średnie
 • Dorośli

2.Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

3.Dyplomy uczestnictwa otrzymują szkoły (placówki) i indywidualni uczestnicy.

4.Prace mogą być odebrane wyłącznie osobiście.

5.Wystawę konkursową będzie można zwiedzać od 28 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku z wyjątkiem sobót i niedziel.

Szczegółowe informacje w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie (ul. Rzeczna 7) oraz na stronie internetowej szkoły i pod numerem telefonu 606 976 241.

Kocha, lubi,szanuje – WALENTYNKI

Piątek 12 lutego upłynął w naszej szkole w kolorach czerwieni i atmosferze miłości i przyjaźni. A wszystko to z okazji Walentynek, przypadających 14 lutego.Ten radosny i magiczny dzień postanowili uczcić uczniowie naszej szkoły przy ulicy Rzecznej.Na świetlicy szkolnej została ustawiona czerwona skrzynka, do której uczniowie wrzucali swoje kartki i serduszka, wyrażając w ten sposób swoje sympatie. Następnie walentynkowe amorki rozdawał adresatom sam listonosz.

Agata Jurczyk i świetlica szkolna

Zabawa karnawałowa – klasa 2d

W dniu 11 lutego 2021 roku w klasie 2d odbył się bal karnawałowy. Uczniowie bawili się w swojej sali, która w zimowej scenerii wyglądała inaczej niż na co dzień i zamieniła się w prawdziwą salę balową.

Dzieci wystąpiły w ciekawych, kolorowych kostiumach, przebrane za  bohaterów znanych bajek i nie tylko.Wszyscy uczniowie bawili się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki jak przystało na prawdziwym balu. W trakcie zabawy karnawałowej wybrano króla i królową balu, którymi zostali Stasiu i Ula.

Ten dzień uczniowie klasy 2d spędzili nie tylko na zabawie, ale także na słodko z pysznymi pączkami, gdyż w dniu zabawy karnawałowej przypadł także Tłusty Czwartek.

Humor dopisywał zarówno dzieciom i wychowawczyni. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości.

Agata Jurczyk