Rada Rodziców

Rok szkolny 2018/2019

Dobrowolna składka wynosi 

Wpłat można dokonywać u wychowawców klas.

Prezydium Rady Rodziców

  • przew. -
  • z-ca przew. - 
  • sekretarz -
  • skarbnik - 

Członkowie:

Komisja rewizyjna:

Rada Rodziców prosi wychowawców o wpłacanie zebranych środków do skarbnika Rady Rodziców.