Patron szkoły

Patronem naszej szkoły jest Ksiądz Józef Baranowicz

patron szkoły - ks. Józef Baranowicz

 

Ksiądz Józef Baranowicz urodził się w Szczercowie 2 lutego 1896 roku. Tu ukończył szkołę powszechną. Do wybuchu I wojny światowej pracował w Urzędzie Gminy Pruszków. W 1915 roku wyjechał do Kijowa gdzie podjął naukę w państwowym gimnazjum. Po maturze w 1919 roku wstąpił na Uniwersytet Kijowski. W latach 1920-1924 kontynuował naukę w Wyższym Seminarium Duchownym w Łucku, gdzie 8 czerwca 1924 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Będąc już księdzem ukończył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie w 1927 roku. Od tego czasu poświęcił się całkowicie katechezie młodych, równocześnie podnosząc ich ogólny poziom intelektualny.

Ksiądz Józef Baranowicz powrócił do rodzinnego Szczercowa jako emeryt. Jednak mimo sędziwego już wieku bez przerwy organizował bezpłatne nauczanie młodzieży, przygotowywał ją do egzaminów w szkołach średnich i wyższych, udostępniał jej swoją bardzo bogatą jak na owe czasy bibliotekę, ponadto udzielał wsparcia finansowego. Wiele serdeczności okazywał także młodszym dzieciom. Pomagał pokonywać trudności szkolne, cierpliwe tłumaczył, dawał książki i zeszyty. Był wszędzie tam, gdzie komuś działa się krzywda. Wspierał finansowo chorych, zdobywał skierowania do specjalistycznych klinik, interesował się przebiegiem leczenia. Przyczynił się do powstania w Szczercowie liceum ogólnokształcącego. To dzięki niemu uczniowie szkoły podstawowej mogli przenieść się do nowego budynku. Czynił starania w kierunku utworzenia w Szczercowie filii wyższej uczelni. Jednak zamysł ten nie został niestety zrealizowany, gdyż przedsięwzięcie to przerwała śmierć sędziwego już wówczas księdza. Zmarł 23 stycznia 1978 roku w Szczercowie.

Postać Księdza Józefa Baranowicza zajmuje bardzo ważne miejsce w historii naszej miejscowości. W pamięci mieszkańców Szczercowa pozostał jako osoba bardzo skromna, oddana swojej miejscowości i mimo sędziwego już wieku, bardzo aktywna i nieugięta w swych dążeniach. Z tych względów podjęto starania by nasza szkoła nosiła jego imię. Rozpoczęto więc procedury mające na celu nadanie szkole imienia Ks. Józefa Baranowicza, które zakończyły się pozytywnym rezultatem.

Na pamiątkę tego wydarzenia, co roku w dniu 23 stycznia w szkole obchodzony jest Dzień Patrona. W tym dniu odbywają się uroczyste akademie oraz przed Kącikiem Patrona wystawiane są warty honorowe, płoną znicze, pojawiają się wiązanki kwiatów. Wtedy także społeczność szkolna spotyka się przy grobie swego patrona, który znajduje się na tutejszym cmentarzu parafialnym.

Kronika o ks. J. Baranowiczu – 30 lecie

tomik wierszy o patronie

prace laureatów konkursu plastycznego

Dodaj komentarz