Kalendarz roku szkolnego 2018/2019

 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 wrzesień 2018r.
2 Zebranie z rodzicami do 12 września 2018r.
 3 Dzień Edukacji NarodowejDzień Patrona

 

12 październik 2018r.16 październik 2018r.

 

 4 Zebrania z rodzicami 26 – 30 listopad 2018r.
 5 Zaproponowanie uczniom semestralnych ocen niedostatecznych z przedmiotów i nagannych z zachowania 19 grudzień 2018r.
 6 Poinformowanie rodziców o semestralnych ocenach niedostatecznych z przedmiotów   i nagannych z zachowania  20 grudzień 2018r.
 7 Jasełka; wigilia szkolna 21 grudzień 2018r.
 8 Zimowa przerwa świąteczna 22 – 31 grudzień 2018r.
 9 Wystawienie semestralnych ocen z przedmiotów i z zachowania 23 styczeń 2019r.
10 Rada klasyfikacyjna za pierwszy semestr 28 styczeń 2019r.
11 Zakończenie pierwszego semestru 31 styczeń 2019r.
12 Próbny egzamin gimnazjalny dla klas III grudzień 2018r.
Część humanistyczna 18 grudzień 2018r.
Część matematyczno – przyrodnicza 19 grudzień 2018r.
Język obcy nowożytny 20 grudzień 2018r.
13 Próbny egzamin klas VIII grudzień2018r.
Język polski 18 grudzień 2018r.
Matematyka 19 grudzień 2018r.
Język obcy nowożytny 20 grudzień 2018r.
14 Zebranie z rodzicami – osiągnięcia uczniów za   pierwszy semestr 1 luty 2019r.
15 Ferie zimowe 11 – 23 luty 2019r.
16 Rekolekcje wielkopostne wg ustaleń
17 Wiosenna przerwa świąteczna 18 – 23 kwietnia 2019r.
18 Zebranie z rodzicami wg ustaleń wych. klas
5 – 9 kwietnia 2019r.
godz. 17:00
19 Egzamin gimnazjalny kwiecień 2019r.
Część humanistyczna 10 kwiecień 2019r.
Część matematyczno – przyrodnicza 11 kwiecień 2019r.
Język obcy nowożytny 12 kwiecień 2019r.
20 Egzamin klas VIII kwiecień 2019r.
Język polski 15 kwiecień 2019r.
Matematyka 16 kwiecień 2019r.
Język obcy nowożytny 17 kwiecień 2019r.
21 Święto Szkoły 24 maj 2019r.
22 Zaproponowanie uczniom ocen niedostatecznych z przedmiotów i nagannych
z zachowania
13 maj 2019r.
23 Poinformowanie rodziców o ocenach niedostatecznych z przedmiotów i nagannych
z zachowania
14 maj 2019r.
24 Procedura informowania i wystawiania ocen rocznych czerwiec 2019r.
Wystawienie proponowanych ocen rocznych z przedmiotów 6 czerwiec 2019r.
Poinformowanie uczniów i rodziców o przewidywanych ocenach rocznych 7 czerwiec 2019r.
Składanie podań o egzamin sprawdzający 10 czerwiec 2019r.
Przeprowadzenie egzaminów sprawdzających 11 czerwiec 2019r.
Wystawienie ostatecznych ocen rocznych 12 czerwiec 2019r.
25 Posiedzenie rady pedagogicznej 14 czerwiec 2019r.
26 Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 21 czerwiec 2019r.
27 Ferie letnie 22 czerwiec – 31 sierpień 2019r.

Konsultacje dla rodziców w godz. od 17:00 do 18:00 w terminach:

  • 20. 12. 2018r. (czwartek)
  • 14. 05. 2019 r. (wtorek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

  • 02. 11. 2018r.
  • 10, 11, 12. 04. 2019r.
  • 15, 16, 17. 04. 2019r.
  • 02. 05. 2019r.

 

Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019 – podstawa prawna