Akcja Sprzątanie Świata

Akcja Sprzątanie Świata 2021.

Wrzesień to miesiąc, w którym Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza włączyła  się w akcję „Sprzątania Świata”, która jest dla uczniów atrakcyjną i aktywną formą edukacji ekologicznej. Jest też rzeczywistą lekcją ochrony środowiska, dzięki której uczymy się bardziej przyjaznego stosunku do naszej planety. W tym roku akcja przebiegała dwutorowo tzn. uczniowie wraz z opiekunami sprzątali kawałek wybranego przez siebie terenu wokół szkoły i dodatkowo uczniowie organizowali własne terenowe akcje.

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów
i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie  uczniom,  że  rozwiązaniem  problemu  zaśmieconego  środowiska nie  jest  tylko  coroczna zbiórka  śmieci,  lecz  głównie  zmiana  nawyków  w codziennym życiu, segregacja
i umiejętne gospodarowanie odpadami.

17 września uczniowie klas Ib pod opieką p. Magdaleny Gruchała, a 21 września uczniowie klasy VC pod opieką p. Agnieszki Uniszewskiej i uczniowie klasy VIIE
pod opieką p.Marty Dyrkacz zaopatrzeni w worki i jednorazowe rękawiczki uczestniczyli
w Akcji Sprzątanie Świata 2021. Dzieci pozbierały śmieci zalegające w dłuż ulic i chodników
w okolicach budynku szkoły. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła szybko
i sprawnie, a efekty pracy uczniów były zadowalające. Czynny udział w tym przedsięwzięciu dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko oraz czystość otoczenia. Opiekunowie akcji dziękują wszystkim za zaangażowanie.

W akację zaangażowali się uczniowie organizując własne lokalne akcje terenowe. Wszystkim, którzy tak chętnie i aktywnie wzięli udział w 28 Akcji Sprzątania Świata – Polska bardzo dziękujemy.

Pamiętajmy sprzątanie świata jest bardzo potrzebne i ważne, aby można było patrzeć na świat z przyjemnością.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejna szkolna akcja sprzątanie świata.

W piątek 17.09.2021r. uczniowie korzystający z opieki świetlicowej, wspierani przez wychowawców świetlicy, wzięli aktywny udział w „Akcji Sprzątanie Świata – Polska 2021”. Najpierw wyposażeni w ochronne rękawice i worki na śmieci, postanowili rozpocząć wielkie sprzątnie od najbliższej okolicy, w tym przypadku szkolnego ogrodu, boiska i placu zabaw. Zarówno młodsi jak i starsi cierpliwie pokonywali kolejne metry, wyszukując i zbierając  wyrzucone przedmioty. Następnie wspólnymi siłami posegregowali wszystkie znaleziska i umieścili w odpowiednich pojemnikach na odpady. Po zakończonej akcji, z radością cieszyli się zabawą, podziwiając jednocześnie efekty swojej pracy. Następnie powrócili do świetlicowej sali, gdzie omówili źródła odpadów, znalezionych w okolicy szkoły. Wskazali propozycje działań, mogących zachęcić innych uczniów i dorosłych do większego dbania o czystość w pobliżu miejsca zamieszkania i własnych domów, po czym przedstawili je w formie starannie przygotowanych plakatów.

A.Olczak

M.Grzelak

M.Świostek