Rada Pedagogiczna

 Lista nauczycieli Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie w roku szkolnym 2017/2018

 1. Siciarz Aleksandra – dyrektor szkoły
 2. Dobrowolska Grażyna – wicedyrektor szkoły
 3. Drzewosz Wiesława – wicedyrektor szkoły
 4. Malinowska Aleksandra – wicedyrektor szkoły
 5. Anglart – Maciejewska Magdalena
 6. Balcerzak Danuta
 7. Bamberska- Czyżewska  Agnieszka
 8. Bartosik Krystyna
 9. Bednarska Jolanta
 10. Belica – Bieńkowska Dagmara
 11. Belica Anetta
 12. Bogunia Katarzyna
 13. Bojakowska Izabela
 14. Bubińska Edyta
 15. Damas Marek
 16. Dłubak  Martyna (nieobecna w roku szkolnym 2017/2018)
 17. Dobrowolska Anna
 18. Dobrowolski Janusz
 19. Domańska Marta
 20. Dragon Marta
 21. Dyrkacz Marta
 22. Fijałkowska-Kaczmarska Iwona
 23. Gagracz Edyta
 24. Gajda Mariola
 25. Gasiński Dawid
 26. Głąb Katarzyna
 27. Gibas Dariusz
 28. Gosławski Krzysztof
 29. Grabka  Ewelina
 30. Gruchała Magdalena
 31. Grzelak Małgorzata
 32. Grzybek  Rozsanna
 33. Hałada Beata
 34. Herczyńska Małgorzata
 35. Hetman – Nowak Agnieszka
 36. Hofman Izabela
 37. Jasińska Joanna
 38. Jedynak Katarzyna /zast. za A. Tomalę/
 39. Jurczyk Agata
 40. Kaczmarska Agnieszka
 41. Kamecka Bogusława
 42. Kamiński Marek
 43. Kieruzel – Siewiera Katarzyna
 44. Kociuga Anna
 45. Koper Małgorzata
 46. Koperek Bogusława
 47. Koperska Paulina /zast. za K. Sobalę/
 48. Kotyla Elżbieta (nieobecna w roku szkolnym 2017/2018)
 49. Kucharska Elżbieta
 50. Kucharski Karol
 51. Kudaj Ewelina
 52. Kuliński Janusz
 53. Kulka Andrzej
 54. Kulka Łukasz
 55. Małkowska Bogusława
 56. Miegoń Katarzyna /zast. za K. Olczak/
 57. Mitka Zbigniew
 58. Modlińska Jolanta
 59. Niewiadomska Urszula
 60. Olczak Aneta /zast. za M. Wulkiewicz/
 61. Olczak Katarzyna (nieobecna w roku szkolnym 2017/2018)
 62. Olczak Renata
 63. Olejniczak Beata
 64. Olejnik Halina
 65. Osuchowska Marzena
 66. Papuga Emilia
 67. Pawlikowski Marcin
 68. Peczka Anna
 69. Pęciak Renata
 70. Piela Justyna
 71. Pluskota Krzysztof
 72. Pluta Julita /zast. za A. Siciarz/
 73. Rakus Aleksandra
 74. Rosiak Daria
 75. Ryś Milena /zast. za E. Wróblewską/
 76. Salamon Marta
 77. Sarowska – Rorat Agnieszka
 78. Siewiera Sylwia
 79. Skiberowska Justyna
 80. Sobala Anna
 81. Sobala Karolina (nieobecna w roku szkolnym 2017/2018)
 82. Soboń – Stanisz Katarzyna
 83. Stachewicz Barbara
 84. Stanisławska – Opalińska Anna
 85. Stasiak Mariola
 86. Stępień Anna
 87. Stępnik Agnieszka
 88. Studzińska Ewelina
 89. Studzińska Magdalena
 90. Stykała Justyna
 91. Szubert Bożena
 92. Tądel Agnieszka
 93. Tomala Agnieszka
 94. Topolska Monika (nieobecna w roku szkolnym 2017/2018)
 95. Uniszewska Agnieszka
 96. Wańdoch Krystyna
 97. Wawrzyniak Małgorzata
 98. Wieczorek Joanna
 99. Wirska Elżbieta
 100. Wojtaszewska Katarzyna
 101. Woźniak Anna /zast. za M. Dłubak/
 102. Wróblewska Dorota
 103. Wróblewska Emilia (nieobecna w roku szkolnym 2017/2018)
 104. Wulkiewicz Magda (nieobecna w roku szkolnym 2017/2018)
 105. Wyszatycka Monika
 106. Zimna Jadwiga
 107. Zimna Monika
 108. Zimoń Barbara