Dyrekcja Szkoły Podstawowej

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
jest placówką publiczną, której organem prowadzącym jest Urząd Gminy Szczerców.

Dyrektor szkoły:  mgr Aleksandra Siciarz


Wicedyrektor szkoły:  mgr Grażyna Dobrowolska

Wicedyrektor szkoły:  mgr Małgorzata Herczyńska