Rajd rowerowy

W dniu 23.09.2020r. uczniowie klasy VIIE wraz z opiekunami udali się na rajd rowerowy. Miejscem docelowym rajdu był taras widokowy KWB  Bełchatów w Żłobnicy. Przez cały czas trwania rajdu wszystkim dopisywał humor, nawet gdy trzeba było pokonać wzniesienie. Celem  rajdu rowerowego było popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnej formy wypoczynku, a przede wszystkim wzbogacenie wiedzy o ekologii i regionie – pokazanie silnie przekształconego przez człowieka krajobrazu. Rajd ten odbył się w ramach realizacji projektu ekologicznego pn: My, uczniowie mówimy – nie dla smogu!” i  miał  propagować wśród młodzieży i ich rodziców zachowania proekologiczne,  zachęcić do zmiany środka transportu, promować  alternatywne  środki transportu, poznać  zmiany w środowisku spowodowane  przez eksploatację złóż węgla brunatnego oraz sposobów rekultywacji terenów pogórniczych. Wszystkie powyższe cele udało się w pełni zrealizować.