Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2021/2022

Szczerców, dn. 14.09.2021 r.

Zarządzenie nr 11/2021/2022

            Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

1

            Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603 ze zm.) oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 14.09.2021 r., Rady Rodziców z dnia 06.09.2021 r. i Samorządu Uczniowskiego z dnia 06.09.2021 r. zarządzam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

  • 15 października 2021 r.
  • 12 listopada 2021 r.
  • 07 stycznia 2022 r .
  • 02 maja 2022 r.
  • 24,25,26 maja 2022 r .
  • 17 czerwca 2022

2

Uczniowie i wychowankowie, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły, będą objęci zajęciami wychowawczo – opiekuńczymi. Ze względów organizacyjnych o planowanej obecności dziecka rodzic winien poinformować Szkołę przynajmniej trzy dni wcześniej.

3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.