Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021

  • 04.01.2021r.
  • 05.01.2021r.
  • 07.01.2021r.
  • 08.01.2021r.
  • 25.05.2021r.
  • 26.05.2021r.
  • 27.05.2021r.
  • 04.06.2021r.

Uczniowie i wychowankowie, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły, będą objęci zajęciami wychowawczo – opiekuńczymi. Ze względów organizacyjnych o planowanej obecności dziecka rodzic winien poinformować Szkołę przynajmniej trzy dni wcześniej.