Dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

Zarządzenie nr 10/2019/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie w sprawie wprowadzenia dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

Na podstawie §5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017r., poz. 1603 ze zm.) oraz pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dnia 16.09.2019r., Rady Rodziców z dnia 16.09.2019r. i Samorządu Uczniowskiego z dnia 16.09.2019r. zarządzam następujące dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020:

  • 11.10.2019r.
  • 02.01.2020r.
  • 03.01.2020r.
  • 21.04.2020r.
  • 22.04.2020r.
  • 23.04.2020r.
  • 01.06.2020r.
  • 12.06.2020r.

Uczniowie i wychowankowie, którzy zgłoszą się w tych dniach do szkoły, będą objęci zajęciami wychowawczo – opiekuńczymi. Ze względów organizacyjnych o planowanej obecności dziecka rodzic winien poinformować Szkołę przynajmniej trzy dni wcześniej.