DRODZY ÓSMOKLASIŚCI!

Informujemy, że w dniu 31.07.2020r. (piątek), od godziny 12:00 w sekretariacie Szkoły przy ul. Rzecznej 7, będą do odebrania zaświadczenia po egzaminie ósmoklasisty.

Godziny pracy sekretariatu: 7:00 – 15:00.

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Akademia on – line:

https://drive.google.com/file/d/1iEGzsbs_qiDBC-PzoWLg1oLbP7h8HyIx/view?usp=sharing

Przemówienie Pani dyrektor Aleksandry Siciarz:

https://drive.google.com/file/d/1YEdJTa7ygA-vYf23DDA9boOQI58wHtYv/view?usp=sharing

Uczniowie z najlepszymi wynikami w nauce:

List Ministra Edukacji Narodowej:

Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca 2020r. tylko klasy VIII będą mogły spotkać się w szkole z wychowawcami, aby osobiście odebrać świadectwa zgodnie z harmonogramem spotkań przekazanym uczniom przez wychowawców.

Odbiór świadectw nie będzie obowiązkowy. Jeżeli któryś z uczniów nie będzie chciał skorzystać z takiej formy odbioru świadectwa, będzie miał możliwość odbioru świadectwa w sekretariacie szkoły w dowolnym terminie.

Pozostałym uczniom świadectwa zostaną rozdane 01 września 2020r.

Jeżeli któryś z uczniów będzie chciał wcześniej odebrać świadectwo, będzie miał możliwość odbioru świadectwa w sekretariacie szkoły w dowolnym terminie.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego (akademia on –line) będzie zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

Ogłoszenie!

dotyczy uczniów, uczących się w budynku przy ul. Rzecznej

Zbliża się zakończenie roku szkolnego, bardzo więc proszę o zwrot wypożyczonych podręczników.

Książki trzeba złożyć w budynku przy ulicy Rzecznej 7 według następującego harmonogramu:

  • 19.06. 2020r.( piątek) oddają klasy ósme
  • 22.06.2020r.( poniedziałek) oddają klasy siódme
  • 23.06.2020r. (wtorek) oddaje klasa 6b i klasa 5d
  • klasa Id i klasa II a według ustaleń wychowawców

Do kompletu podręczników należy, dołączyć karteczkę, która zawiera:

wykaz zwracanych książek,

 imię, nazwisko i klasę ucznia.

Proszę o zachowanie procedur bezpieczeństwa

  1. Należy zachować bezpieczną odległość między osobami.
  2. Każdy czytelnik ma obowiązek noszenia maseczki.
  3. Przed wejściem każdy ma obowiązek zdezynfekować ręce.

Mariola Stasiak