Dane IOD

Inspektor Ochrony Danych w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie: Pani Marta Skibińska

kontakt e-mail: kontakt@iszd.pl

kontakt listowny na adres szkoły: ul. Łaska 8; 97-420 Szczerców

telefon: 607-770-718