Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny „Każdy inny – wszyscy równi”.

 

Ogólnopolski Projekt Edukacyjno – Społeczny „Każdy inny – wszyscy równi”

Nasza szkoła przystąpiła w roku szkolnym 2022/2023 do udziału w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjno – Społecznym „Każdy inny – wszyscy równi”. Projekt ma na celu :

  • uwrażliwienie młodzieży na obecność i potrzeby osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • rozwijanie empatii wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • kształtowanie tolerancji wobec osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • likwidowanie uprzedzeń na temat osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • przygotowanie do współuczestniczenia z osobami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w życiu.

Uczniowie klasy VIII c będą realizować zadania w terminie od 15.09.2022 roku do 15.05.2023 roku. Relacje z realizacji poszczególnych działań będą zamieszczane na stronie internetowej szkoły.

Dzień chorych na padaczkę.

Z okazji Dnia chorych na padaczkę, który przypada na 14 lutego uczniowie klasy 8c gościli na godzinie wychowawczej panią pielęgniarkę, która przybliżyła uczniom specyfikę tej choroby oraz  wyjaśniła podczas ćwiczeń praktycznych, jak pomóc osobie mającej atak padaczkowy.

Światowy Dzień Braille’a

Uczniowie klasy 8c z okazji przypadającego na styczeń Światowego Dnia Braille’a podczas godziny wychowawczej uczestniczyli w zabawach i ćwiczeniach, które pokazały jakie bariery i utrudnienia pokonują na co dzień osoby niewidome, poznali też alfabet Braille’a i przedstawiali się z  jego pomocą.

Dzień Osób Niewidomych – realizacja zadania z projektu „Każdy inny – wszyscy równi”

W listopadzie podczas godziny wychowawczej w klasie VIIIc odbyły się zajęcia poświęcone funkcjonowaniu osób z dysfunkcją wzroku. Uczniowie wysłuchali fragmentu opowiadania „Bursztyn” z cyklu Bajki bez barier poświęconemu dziecku niewidomemu, co stanowiło wprowadzenie do tematu zajęć. Po wysłuchaniu utworu uczniowie wykonywali zespołowo  zadania oraz polecenia z zamkniętymi oczami. Następnie  uczniowie dobrali się w pary i wykonali ćwiczenie „Prowadź mnie”. Jedna osoba wchodziła w rolę przewodnika, druga w rolę „niewidomego”. Na koniec chętni uczniowie wykonywali indywidualnie codzienne czynności tj. przygotowywanie kanapki czy dobieranie skarpetek w pary z zasłoniętymi oczami Po ćwiczeniach praktycznych odbyła się dyskusja o odczuciach, jakie budzi konieczność poruszania się bez możliwości widzenia oraz sytuacja odpowiedzialności za drugą, uzależnioną od nas osobę. Młodzież odpowiadała na pytanie: w której z ról, czuła się bardziej komfortowo?  oraz co to znaczy „pomagać komuś z wyczuciem” – czy pomaganie może komuś sprawić przykrość, jak tego unikać? Na koniec odbyła się burza mózgów. Uczniowie zastanawiali się jak można pomagać osobom niewidomym z wyczuciem. Pojawiło się wiele ciekawych propozycji jak: robienie zakupów, przeprowadzenie przez ulicę, podarowanie książki dotykowej, pomoc w zejściu ze schodów, wspólne spędzanie czasu, kupienie białej laski etc.

Dzień Świadomości Dysleksji – realizacja drugiego zadania z projektu

„Każdy inny – wszyscy równi”

W związku z przypadającym na 7 października Dniem Świadomości Dysleksji uczniowie klasy VIIIc poznali na godzinie wychowawczej specyfikę tego zaburzenia. Młodzież rozwiązała krzyżówkę, której rozwiązanie okazało się tematem spotkania. Następnie uczniowie przeczytali opowiadanie „Czapka, lamy i kotomierz” z cyklu bajki bez barier, które stało się podstawą do rozważań i rozmowy na temat tego czym jest dysleksja, jakie obszary może obejmować, jakie mogą być jej przyczyny, objawy oraz sposoby pomocy osobom z dysleksją. Młodzież poznała też sławnych dyslektyków.

 

 

Międzynarodowy Dzień Niesłyszących – realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno – Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”

 W piątek 23 września, w związku ze zbliżającym się Międzynarodowym Dniem Niesłyszących, klasa VIIIc miała przyjemność gościć na godzinie wychowawczej panią Katarzynę Soboń – Stanisz, która pracowała z osobami niesłyszącymi i zna język migowy. Uczniowie podczas spotkania dowiedzieli się jakie mogą być przyczyny braku słuchu u człowieka, jak komunikują się osoby niesłyszące oraz z jakimi trudnościami spotykają się w życiu. Pani Katarzyna zapoznała uczniów z podstawowymi znakami języka migowego oraz alfabetem palcowym. Uczniowie przedstawili się przy użyciu alfabetu. Czas spotkania upłynął bardzo szybko, ale wniósł kolejne nowe doświadczenie do życia naszej młodzieży, uwrażliwiając ją na obecność i potrzeby osób niesłyszących.