Egzamin gimnazjalny i ósmoklasisty

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Termin główny:

a) język polski–15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 09:00
b) matematyka- 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 09:00
c) język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 09:00

Termin dodatkowy:

a) język polski– 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
b) matematyka- 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny (język angielski lub niemiecki) – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Harmonogram egzaminu gimnazjalnego

Termin główny:
1.część humanistyczna–10 kwietnia 2019 r. (środa)
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno – przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.(czwartek)
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)
 • na poziomie podstawowym –godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym –godz. 11:00
Termin dodatkowy:
1.część humanistyczna–3 czerwca 2019 r. (poniedziałek)
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
2. część matematyczno – przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r.(wtorek)
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa)
 • na poziomie podstawowym –godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym –godz. 11:00
Wszystkie informacje o egzaminie ósmoklasisty znajdują się na stronie internetowej CKE