Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Termin główny:

a) język polski –
b) matematyka –
c) język obcy nowożytny –

Termin dodatkowy:

a) język polski –
b) matematyka –
c) język obcy nowożytny (język angielski lub niemiecki) –
Wszystkie informacje o egzaminie ósmoklasisty znajdują się na stronie internetowej CKE