Ubezpieczenie uczniów 2022/2023

 

OWU NNW Szkolne V RODO

Zgloszenie_Szkody_NNW

ZGŁOSZENIE SZKODY NNW DZIECI I MŁODZIEŻY DO COMPENSA TU SA

Szkodę można zgłosić w jeden z trzech możliwych sposobów:

1.Telefonicznie – dzwoniąc na numer 801 120 000 lub 22 501 61 00

2.E-mailem – wysyłając zgłoszenie na dokumenty@compensa.pl

3.Listownie – wysyłając niezbędne dokumenty oraz wypełniony formularz na adres:

COMPENSA TU SA Vienna Insurannce Group A

leje Jerozolimskie 162,

02-342 Warszawa

4.On-line – na stronie http://www.compensa.pl

NIEZBĘDNE INFORMACJE PRZY ZGŁASZANIU SZKODY:

1.Data, godzina i miejsce wypadku

2.Numer polisy, z której będzie zgłaszana szkoda

3.Dane osobowe Rodzica(PESEL, seria i numer dowodu osobistego)

4.Dane teleadresowe i PESEL Poszkodowanego

5.Okoliczności zaistnienia wypadku

6.Dane jednostki policji i innych służb, interweniujących na miejscu zdarzenia

7.Dane kontaktowe do ewentualnych świadków zdarzenia

8.Rodzaj doznanych obrażeń ciała

9.Numer konta do wypłaty odszkodowania

DO ZGŁOSZENIA DOŁĄCZMY NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:

1. Kserokopia dowodu osobistego prawnego opiekuna.

2. Dokumentacja medyczna z przeprowadzonego leczenia, w tym w szczególności z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zdarzeniu; dokumentacja musi zawierać diagnozę lekarską i potwierdzać związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy wskazanym zdarzeniem, a doznanym urazem.

3. Oryginalne rachunki i oryginalne dowody opłat (w przypadku roszczeń dotyczących kosztów leczenia).

W każdej chwili możecie Państwo sprawdzić status szkody dzwoniąc na numer: 801 120 000 lub 22 501 61 00.

W razie problemów ze zgłoszeniem lub wypłatą odszkodowania należy skontaktować się z Agencją ubezpieczeniową  obsługującą placówkę oświatową:

 Ubezpieczenia (PUNKT  ERGO HESTIA) Bełchatów ul. Piłsudskiego 1,

889-180-353  lub  44 634-80-88