Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017:

  • Przewodniczący:
  • Z-ca przewodniczącego:
  • Sekretarz:
  • Skarbnik:
  • Joanna Jasińska

 

Dokumenty SU