Samorząd Uczniowski

 

 

 

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019  ul. Rzeczna 7 :

  • Przewodniczący:  Michał Tomczak
  • Z-ca przewodniczącego: Dominik Raszewski
  • Katarzyna Olczak

 

Dokumenty SU