Galerie zdjęć

Szkolny konkurs „Barwy Jesieni”

W szkole przy ulicy Rzecznej klasy 0 wzięły udział w konkursie „Barwy Jesieni” zorganizowanym przez Koło Sprawnych Rąk. Gratulujemy nagrodzonym i zapraszamy do udziału za rok.

Roboty w klasie 3c

Wycieczka do Konina – Mikroskala

Dzień Życzliwości

KONKURS PT. „BARWY JESIENI”

Dodaj komentarz