Logopeda

Logopedzi w naszej szkole:
p. Edyta Gagracz
p. Joanna Jasińska
p. Katarzyna Wojtaszewska

Godziny pracy logopedów w roku szkolnym 2019/2020:


mgr Edyta Gagracz,  tel.:509 670 913

Poniedziałek –  od 12:30 do 14:15
Wtorek – od 12:30 do 14:15
Środa  – od 12:30 do 14:15
Czwartek – do 12:30 do 15:15
Piątek – od 13:00 do 14:00

KONSULTACJE Z RODZICAMI W GODZINACH PRACY ALBO POUMÓWIENIU TELEFONICZNYM 509670913

Pani Edyta Gagracz prowadzi terapię logopedyczną wykorzystując metody kinezjologii edukacyjnej P.Dennisona oraz dr S.Masgutowej:
– neurosensoryczna terapia taktylna,
– integracja odruchów dynamicznych i posturalnych,
– neurosensomotoryczna integracja odruchów twarzy.

 DOKUMENTY:


mgr Katarzyna Wojtaszewska

ul. Łaska 8
Poniedziałek: 8.00-12.35
Środa: 8.00 – 11.35
ul. Rzeczna 7
Wtorek: 8.00 – 12.35
Czwartek: 8.00 – 10.35
Piątek: 8.00 – 9.40
Konsultacje z rodzicami odbywają się w godzinach pracy.
p. Katarzyna Wojtaszewska wykorzystuje w pracy elementy terapii stosowanych w metodzie dr S. Masgutovej:
1. Terapię Neurotaktylną.
2. Integrację Odruchów Posturalnych i Dynamicznych.
3. Integrację Odruchów Ustno – Twarzowych.

mgr Joanna Jasińska

Dodaj komentarz