Świetlica

Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2018/2019:
6:30 – 16:00

nr telefonu: 533-078-658

wychowawcami świetlicy są (budynek przy ul. Łaskiej 8):

  • p. Kociuga Anna – kierownik świetlicy
  • p. Olczak Aneta
  • p. Olejnik Halina
  • p. Wulkiewicz Magda
  • p. Anglart – Maciejewska  Magdalena
  • p. Bamberska – Czyżewska Agnieszka
  • p. Małkowska Bogusława

Plan zajęć dnia

Regulamin świetlicy 2019

Regulamin zachowania uczniów dojeżdżających

Karta zgłoszenia dziecka dojeżdżającego

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy

Procedura przyjęcia do świetlicy

Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia świetlicy lub terenu szkoły po zajęciach przez uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej

Procedury postępowania dotycząca samowolnego opuszczenia zajęć lub szkoły przez ucznia

Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego trudności wychowawcze