Świetlica

karta zapisu do świetlicy 2020_2021Godziny pracy świetlicy w roku szkolnym 2019/2020:
6:30 – 16:00

nr telefonu: 533-078-658

wychowawcami świetlicy są (budynek przy ul. Łaskiej 8):

  • p. Kociuga Anna – kierownik świetlicy
  • p. Olczak Aneta
  • p. Olejnik Halina
  • p. Wulkiewicz Magda
  • p. Anglart – Maciejewska  Magdalena
  • p. Bamberska – Czyżewska Agnieszka
  • p. Małkowska Bogusława
Godziny pracy świetlicy przy ulicy Rzecznej 7
7.00 – 15.30
telefon: 606 976 241
  • p. Justyna Stykała

karta zapisu do świetlicy 2020_2021

Plan zajęć dnia

Regulamin świetlicy 2019

Regulamin zachowania uczniów dojeżdżających

Procedura przyjęcia do świetlicy

Procedura postępowania w przypadku samowolnego opuszczenia świetlicy lub terenu szkoły po zajęciach przez uczniów zapisanych do świetlicy szkolnej

Procedury postępowania dotycząca samowolnego opuszczenia zajęć lub szkoły przez ucznia

Procedura postępowania wobec ucznia przejawiającego trudności wychowawcze