Konkursy

VI Międzygminny Konkurs „Igła Malowane” im. Liubow Kudelskiej
 
Organizatorzy:

 „Koło Sprawnych Rąk” działające w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie  zaprasza do udziału w VI edycji konkursu „Igłą Malowane” im. Liubow Kudelskiej. Otwarcie wystawy prac konkursowych oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom odbędzie się 28.05.2021 roku (piątek) o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie (budynek przy ul. Rzecznej 7).

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wrażliwości i myślenia plastycznego;
 • prezentacja dorobku twórczego uczniów i osób dorosłych;
 • wymiana doświadczeń;
 • upowszechnienie inicjatyw twórczych.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek oświatowo – wychowawczych, osoby dorosłe.
 • Prace muszą być wykonane techniką: klockowa, haft (matematyczny, płaski, krzyżykowy, cieniowany) patchwork, szydełko, richerie, filc, gobelin, ceramika.
 • Forma i format pracy dowolne.
 • Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, nazwą i adresem szkoły (placówki, domu).
 • Zgłoszenie udziału w konkursie i prace należy przesłać do 28. 04. 2021 roku na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, (ul. Rzeczna 7 ) 97 – 420 Szczerców.
 • Do pracy należy dołączyć wykaz tytułów i autorów prac.
 • Karty zgłoszeń wypełnić pismem drukowanym.

Warunki organizacyjne:

1.Komisja konkursowa oceniać będzie prace w  kategoriach:

 • Szkoły podstawowe
 • Szkoły średnie
 • Dorośli

2.Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

3.Dyplomy uczestnictwa otrzymują szkoły (placówki) i indywidualni uczestnicy.

4.Prace mogą być odebrane wyłącznie osobiście.

5.Wystawę konkursową będzie można zwiedzać od 28 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku z wyjątkiem sobót i niedziel.

Szczegółowe informacje w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie (ul. Rzeczna 7) oraz na stronie internetowej szkoły i pod numerem telefonu 606 976 241.