Życzenia z okazji DEN

W tym roku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej wyjątkowo bez uroczystej akademii. Zamiast przedstawienia, przemówień i życzeń na auli, uczniowie naszej szkoły przygotowali inną formę przekazania podziękowań dla wszystkich nauczycieli – przygotowali wystawę laurek, portretów i życzeń oraz, z pomocą szkolnego muzyka, nagrali życzenia oraz piosenkę.
W imieniu Samorządu Uczniowskiego dziękujemy nauczycielom i uczniom zaangażowanym  w upamiętnienie tego dnia.
Wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy samych pięknych dni, a uczniom radości!

„Serce dla nauczyciela” z podziękowaniami od uczniów
Portrety nauczycieli wykonane przez uczennice: Oliwia Węglewska, Karolina Wlazlik, Klaudia Sujecka.
Wystawa pt. „Laurka dla nauczyciela” w wykonaniu uczniów klas Od i Oe.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym :

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

1.język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

Oferta edukacyjna mediów publicznych

Szanowni Nauczyciele, Rodzice i Uczniowie

W związku z kształceniem na odległość proszę o zapoznanie się z ofertą edukacyjną mediów publicznych.

  1. Oferta edukacyjna mediów publicznych

Oferta Telewizji Polskiej:

  1. Oferta dla najmłodszych widzów, ich rodziców oraz nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej:
  2. pasmo edukacyjne „Wesoła Nauka” emitowane każdego dnia, od poniedziałku do piątku, na antenie TVP2 o godz. 11:40-12:30. Program jest skierowany do przedszkolaków i dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, a także ich rodziców i nauczycieli. W programie trwającym ok. 30 minut dzieci zobaczą  zaskakujące eksperymenty i intrygujące doświadczenia naukowe, a także kreatywne gry i zabawy, propozycje zajęć sportowych, prac twórczych oraz zajęć muzycznych;
  3. program „Wielkie Dzieła Małych Rąk” to magazyn tworzony we współpracy z ekspertami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Proponuje dzieciom naukę przez zabawę. Program obejmuje elementy matematyki, języka polskiego, przyrody, języków obcych oraz zajęcia ruchowe. Omawiane zagadnienia oparte są na postawie programowej dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej. Emisja programu o godz. 7:05-8:00 na kanale TVP 2 od poniedziałku do piątku.
  4. „Domowe przedszkole” TVP ABC, to oferta dla najmłodszych dzieci
    i ich rodziców; którą również można znaleźć na vod.tvp.pl.
  • Oferta dla uczniów szkoły podstawowej:

Projekt TVP i Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Szkoła z TVP” jest skierowany do uczniów klas 1-8 szkoły podstawowej. Lekcje obejmują zagadnienia wynikające z podstawy programowej obowiązującej w szkołach podstawowych.

Lekcje dla poszczególnych klas szkoły podstawowej są emitowane od poniedziałku do piątku. Można je oglądać na czterech kanałach: TVP3, TVP Rozrywka, TVP Sport oraz TVP Historia w dwóch blokach programowych: porannym – rozpoczynającym się zawsze od godz. 8:00 i powtórzeniowym – od godz. 12:30.

Plan lekcji „Szkoły z TVP” jest dostępny na specjalnej stronie szkolaztvp.pl Dodatkowo wszystkie wyemitowane na antenie lekcje są dostępne na vod.tvp.pl 
w specjalnie przygotowanych serwisach poświęconych poszczególnym klasom szkoły podstawowej.


  • Dodatkowa oferta Telewizji Polskiej

Poza specjalnymi pasmami TVP ABC i TVP Kultura, zostały uruchomione również audycje w serwisie vod.tvp.pl. Dla uczniów przygotowano koncerty, wartościowe produkcje filmowe, spektakle Teatru Telewizji, seriale nawiązujące do kanonu lektur.

Dzięki współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, każdego dnia, na stronie vod.tvp.pl w godzinach 9.00-13.00 w sekcji „eSzkoła”, uczniowie i nauczyciele mogą znaleźć wartościowe materiały także do edukacji historycznej.

Oferta Polskiego Radia:

  1. Polskie Radio Dzieciom – to całodobowa stacja radiowa, która od godz. 7.00 rano nadaje programy dla dzieci, a od godz. 21.00 dla dorosłych. W ramówce stacji znajdują się audycje edukacyjne, naukowe i rozrywkowe rozwijające wyobraźnię i budujące kreatywność dzieci. Pasmo wieczorne, kierowane do osób dorosłych, to kompendium wiedzy w zakresie wychowania, rozwoju, kultury i sztuki.

Polskie Radio na swoim portalu internetowym „E-Lekcje historii” przygotowało zestawienie materiałów dla nauczycieli i uczniów do zdalnej nauki historii. To narzędzie, dzięki któremu w przyjazny sposób można zrozumieć przyczyny, przebieg i skutki najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski i świata.

Materiały przygotowane przez portal PolskieRadio24.pl bazują na bogatych zbiorach nagrań z 95-letniej historii Polskiego Radia. Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie mogą wsłuchać się w głosy wybitnych postaci, o których do tej pory czytali jedynie w podręcznikach.

W serwisie „E-Lekcje historii” Polskiego Radia 24  przygotowano wybór artykułów i serwisów historycznych, które urozmaicą zdalną naukę. To najciekawsze audycje historyczne, infografiki, a także materiały interaktywne, które pozwolą zainteresowanym wsłuchać się w opinie najwybitniejszych historyków.

Wybór materiałów i linków oparty jest o podstawę programową (dla poziomu podstawowego i rozszerzonego) dla liceów i techników.

UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE

Dla sprawniejszej wymiany materiałów i informacji, a jednocześnie umożliwienia oceniania, uruchamiamy dziennik elektroniczny LIBRUS.

Program jest pilotażowy. Został wdrożony na potrzeby aktualnej sytuacji. Poprawia komunikację: nauczyciel – uczeń – rodzic. Daje możliwość wystawiania ocen.

Wychowawca oraz nauczyciele uczący w określonej klasie decydują                      o zaangażowaniu w niego. Od września dziennik będzie już obowiązkowy.

Loginy i hasła zostaną przekazane rodzicom i uczniom bezpośrednio przez wychowawców poszczególnych klas.

Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące logowania.

„Góra Grosza”

Nadszedł czas podsumowania akcji ogólnopolskiej „Góra Grosza”. Uczniowie naszych szkół zbierali groszówki oraz złotówki, co w sumie dało 2283,46 zł. Monety zostały spakowane w woreczki, które zostały umieszczone w pudełkach kartonowych o łącznej masie ok 110 kg. Wszystkich uczestnikom akcji dziękujemy i zapraszamy do udziału za rok.

„Brama do Nieba jest ciasna” – jasełka bożonarodzeniowe

Jasełka to przedstawienie religijne, które treścią nawiązuje do scen związanych z narodzinami Jezusa i losami Świętej Rodziny. Pozwala przybliżyć i zrozumieć prawdy biblijne, których dzieci i młodzież uczą się na katechezie.

20 grudnia 2019r. uczniowie z klas uczących się w budynku przy ul. Rzecznej: Id, IIa, VIIc, a także chór szkolny, zaprezentowali swój kunszt aktorski wystawiając przedstawienie pt.: „Brama do Nieba jest ciasna”.

Przeszło 2000 lat temu w Betlejem przyszedł na świat Zbawiciel – Jezus Chrystus – Syn Boży. Przyszedł, by zbawić wszystkich ludzi, aby wszystkim otworzyć bramę do Nieba. Głównym przesłaniem jasełek było przypomnienie, że każdy człowiek bez względu na wiek, wykształcenie czy zawód, powołany jest do świętości. Wśród oczekujących na rozmowę ze św. Piotrem byli: rodzice, nauczycielka, uczennica, siostra zakonna, ksiądz, człowiek ubogi, pielęgniarka, biznesmenka.

Jasełka zakończyły się przesłaniem jakie zostawił wszystkim zdążającym do Nieba św. Piotr:

„Pamiętajcie, że za pieniądze nie kupi się Nieba.
Za Niebo – miłością zapłacić trzeba.
W Niebie – tylko miłość może się liczyć.
Tej miłości i Tobie chcę także dziś życzyć”.

Bardzo dziękuję występującym, a także tym, którzy współpracowali ze mną.

Iwona Fijałkowska -Kaczmarska

OGŁOSZENIE

W dniach 17, 18 i 19 grudnia odbędą się w naszej szkole próbne egzaminy dla klas ósmych.

Punkty zdobyte na teście nie będą przeliczane na odpowiednie oceny. Egzaminy te służą przede wszystkim diagnozie poziomu umiejętności i wiedzy uczniów orz pozwalają skorygować proces przygotowania do odpowiedniego egzaminu.