„VI Międzygminny Konkurs Igłą malowane im. Liubow Kudelskiej”

Organizatorem „VI Międzygminnego Konkursu Igłą Malowane” jest Koło Sprawnych Rąk działające przy świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Baranowicza w Szczercowie pod opieką pani Justyny Stykały.

Rozwijanie wrażliwości i myślenia twórczego uczniów oraz osób dorosłych, prezentacja dorobku twórczego, wymiana doświadczeń, upowszechnianie inicjatyw twórczych to główne jego cele. Ważny jest także dla nas kontakt ze sztuką jako forma spędzania czasu wolnego i zapobiegania niewłaściwym zachowaniom dzieci i młodzieży .

Konkurs odbywa się cyklicznie, co dwa lata.

 

Sponsorami konkursu są:

– Gmina Szczerców

– Starostwo Powiatowe w Bełchatowie

– Firma Huapol z siedzibą w Warszawie

– Firma PG Budowa z siedzibą w Rogowcu

– Fabryka Nici „Ariadna” S.A. z Łodzi

– Sklep A&D Wafelek

– Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Baranowicza w Szczercowie

– Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Ks. J. Baranowicza w Szczercowie.

 

W tegorocznej VI edycji konkursu swoje prace zgłosiło 74 uczestników, wśród nich byli uczniowie klas 0-III oraz IV-VIII, młodzież ze szkół ponadpodstawowych oraz osoby dorosłe. W zmaganiach konkursowych brali udział mieszkańcy z następujących gmin: Szczerców, Bełchatów, Widawa, Rusiec, Rząśnia, Zelów, Buczek. Warto zwrócić uwagę, że uczestnikami bardzo często byli rodzice i ich dzieci, co wskazuje na współpracę i chęć dzielenia się swoimi artystycznymi pasjami. Do konkursu zostało zgłoszonych 120 prac w różnych kategoriach np.: stringart, patchwork, haft: krzyżykowy, koralikowy, matematyczny,  płaski  oraz dzieła  wykonane na szydełku i na drutach. Wśród pozycji konkursowych znalazły się również ozdoby z filcu, prace wykonane z ceramiki oraz gobeliny. Tematyka była również zróżnicowana od abstrakcji, elementów kultury japońskiej poprzez pejzaże, kwiaty i postacie zwierząt. Szczególną uwagę stanowiły te o tematyce sakralnej. Pracami nadesłanymi na konkurs były: obrazy, narzuty, serwety, przytulanki, lalki oraz inne  elementy dekoracyjne upiększające nasze domy i stoły. Wszystkie konkursowe wytwory cechowały się oryginalnością, były wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju oraz wymagały od uczestników dużego nakładu pracy. Ta różnorodność oraz ich wyjątkowość spowodowała, że trudno było dokonać ostatecznego wyboru tych najlepszych. Warto zwrócić uwagę, że wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni.

 

W konkursie brały udział placówki:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbrowie Widawskiej,

Środowiskowy Dom Samopomocy „Koniczynka” w Bełchatowie,

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Rusieckiej,

Dziewczyny Zbychewki.

Akcja charytatywna „Ratujemy serduszko Wiktorka”

Obrazek

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,

lecz przez to, kim jest,

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi” 

                                          Jan Paweł II

W marcu 2021r. w Szkole Podstawowej przy ulicy Rzecznej w Szczercowie odbywała się akcja charytatywna mająca na celu wsparcie finansowe Wiktorka Kruszyńskiego – chłopca chorującego na wrodzoną wadę serca oraz Zespół Williamsa. Akcją objęte były grupy przedszkolne 0a, 0b, 0c, 0d, 0e oraz klasy 2d i 3a. W pierwszym etapie dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas 2 i 3 brali udział w zbiórce zabawek używanych. W drugim etapie zgromadzone zabawki zostały wystawione na kiermaszu charytatywnym. Kiermasz ten odbył się 16 marca 2021r. Brały w nim udział dzieci z wymienionych wyżej oddziałów przedszkolnych oraz klas 2d i 3a. Podczas kiermaszu udało się zebrać kwotę 1039,20zł, która to 29 kwietnia 2021r. została przekazana mamie małego Wiktorka.

W imieniu rodziców Wiktorka dziękujemy Uczniom oraz ich Rodzicom za udział w akcji, za ofiarność, zaangażowanie, przychylność dla naszej inicjatywy, bezinteresowną pomoc oraz wszelkie okazane dobro.

Organizatorzy

 

 

Rozstrzygniecie konkursu „Wianek Pani Wiosny, Krawat Wagarowicza”

W  pierwszym  dniu  wiosny  22  marca  2021  r.  został  rozstrzygnięty szkolny  konkurs  plastyczny dla  uczniów klas 0-3

„Wianek Pani Wiosny/ Krawat Wagarowicza”.

 

Konkurs miał na celu:

* zachęcanie i prezentowanie twórczości plastycznej dzieci;

* rozwijanie wyobraźni dzieci inspirowanej pięknem otaczającego nas świata;

* czerpanie radości dzieci z efektów własnych działań twórczych;

* propagowanie wiedzy o tematyce wiosennej;

* wspieranie twórczości dziecięcej.

Do konkursu przystąpiło 83 uczniów.

Komisja konkursowa oceniła prace w dwóch kategoriach wiekowych: oddziały 0 i klasy 1-3.

ODDZIAŁY 0

WIANEK PANI WIOSNY:

I miejsce – Klaudia Tomaszewska

II miejsce – Antonina Stempień

III miejsce – Aleksandra Wulkiewicz

Wyróżnienie – Pola Mikulska

Wyróżnienie – Iga Kubiak

 

KRAWAT WAGAROWICZA:

I miejsce  – Miłosz Ratajczyk

II miejsce  – Bartłomiej Stefański

III miejsce  – Fabian Pilarczyk

Wyróżnienie – Aleksander Drabek

 

KLASY 1-3

WIANEK PANI WIOSNY:

I miejsce – Urszula Kucharska

II miejsce  – Oliwia Graczyk

III miejsce – Natalia Siewiera

 

KRAWAT WAGAROWICZA:

I miejsce – Igor Stanisz

II miejsce – Jakub i Kacper Pęciak

III miejsce – Hubert Rutkowski

Wyróżnienie –  Łukasz Rychlewicz

Wszystkie prace były wyjątkowe i bardzo ciekawe. Niezmiernie trudne zadanie miała komisja konkursowa w wyborze zwycięzców.Na laureatów konkursu czekają dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone po powrocie do nauki w formie stacjonarnej.

Zdjęcia w Galerii

Gratulacje! Gratulacje! Gratulacje!

W dniu 19 marca br. w katedrze łódzkiej został wręczony przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia Metropolitę Łódzkiego naszej koleżance Iwonie Fijałkowskiej – Kaczmarskiej Srebrny Krzyż zasłużonej dla kościoła łódzkiego. Gratulujemy!!!

Dzień skarpetki 2d i 3a

21 marca przypada Światowy Dzień Zespołu Downa. Uczniowie klas 2d, 3a wraz z grupami zerówkowymi z tej okazji założyli kolorowe skarpetki nie do pary. W ten sposób wyrazili solidarność z osobami z zespołem Downa.
Dzień tak zwanej KOLOROWEJ SKARPETKI ma przypomnieć społeczeństwu, że między nami żyją osoby, które na co dzień zmagają się z poczuciem odrębności i niedopasowania.

Niezwykłe odwiedziny w grupie 0c

W ostatnim tygodniu lutego przedszkolaki z grupy 0c omawiały tematy związane z opieką nad zwierzętami domowymi. Zwieńczeniem cyklu zajęć były niezwykłe odwiedziny, a więc wizyta wyjątkowych gości. 26 lutego naszą grupę odwiedzili rodzice Antosi – lekarze weterynarii wraz ze swoimi małymi podopiecznymi, czyli maleńką owieczką kameruńską, cudownym kotkiem, dwiema świnkami morskimi oraz kogutem rasy silka europejska. To właśnie za ich sprawą dzieci miały okazję zgłębić swoją wiedzę związaną z pracą weterynarza oraz poznać sposoby właściwej pielęgnacji zwierząt. Dowiedziały się, w jaki sposób należy dbać o swoje zwierzątko oraz jak często i z jakich powodów zgłaszać się z nim do lecznicy. A kiedy wszystkie teoretyczne kwestie zostały już omówione, nie pozostało nic innego jak przejść do praktyki, czyli pogłaskać cudownie miękkie kogucie piórka, pobawić się z kotkiem, poprzytulać świnki morskie oraz nakarmić i wziąć na ręce maleńką owieczkę. Dzieci mogły również wcielić się w rolę lekarzy i przy użyciu stetoskopu posłuchać bicia serca małych pacjentów.

Zajęcia z udziałem gości niezmiernie się przedszkolakom podobały i jest to niemal pewne, że to niezwykłe spotkanie zostanie w ich pamięci na długo.

Milena Ryś

PRÓBNY EGZAMIN KLAS ÓSMYCH

Notatka na marginesie

Informacje dla rodziców/prawnych opiekunów uczniów klas ósmych odnośnie próbnego egzaminu ósmoklasisty

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne podały terminy próbnych egzaminów ósmoklasisty:
Harmonogram

 • 17 marca br. (środa), godz. 9:00 – język polski
 • 18 marca br. (czwartek), godz. 9:00 – matematyka
 • 19 marca br. (piątek), godz. 9:00 – języki obce nowożytne

  Biorąc pod uwagę podane terminy jako szkoła chcielibyśmy przeprowadzić próbny egzamin wśród uczniów naszej szkoły. Egzamin ten odbędzie się z zachowaniem wszelkich reguł dotyczących bezpieczeństwa sanitarnego – szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej.


Oczywiście bierzemy pod uwagę obecną sytuację pandemii COVID- 19 i jeżeli epidemia będzie ulegała dalszemu rozwojowi egzamin ten w przedstawionych powyżej terminach nie odbędzie się.

Informacje ogólne:

Test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty zostanie przeprowadzany wyłącznie w celu informacyjnym(tj. dania uczniom szansy pracy z arkuszem egzaminacyjnym w czasie przeznaczonym na rozwiązanie zadań na egzaminie) oraz diagnostycznym(tj. zidentyfikowania wiadomości i umiejętności, które dany uczeń opanował już w stopniu zadowalającym, oraz wiadomości i umiejętności, które wymagają jeszcze doskonalenia). Dlatego też na podstawie wyników przeprowadzonego testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów nie zostaną wystawione oceny cząstkowe.

Zadania w teście diagnostycznym mogą dotyczyć zagadnień lub lektur obowiązkowych nieomawianych na lekcjach do połowy marca br.,dlatego też mogą zdarzyć się trudności
w rozwiązywaniu niektórych zadań w arkuszu egzaminacyjnym. W takiej sytuacji podczas bieżącej pracy na lekcji treści te zostaną omówione i wytłumaczone przez nauczyciela przedmiotu.
Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną również zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz na stronie internetowej MEiN – o godz. 9:00
w dniu, w którym będzie przeprowadzany test z danego przedmiotu.Zasady oceniania rozwiązań zadań będą zamieszczane na ww. stronach internetowych każdego dnia diagnozy ok. godz. 16:00.

Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych:

 • Informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
 • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu próbnego egzaminu:

1. W próbnym egzaminie odbywającym się na terenie szkoły może uczestniczyć uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy uczeń, jak i jego domownicy nie przebywają w kwarantannie, izolacji.

2. W sytuacji niemożliwości uczestniczenia w egzaminie na terenie szkoły, uczeń jest zobowiązany przystąpić do próbnego egzaminu korzystając ze strony www.cke.gov.pl gdzie zostanie mu udostępniony o godz. 9.00 arkusz egzaminacyjny. Uzupełniony arkusz uczeń jest zobowiązany dostarczyć do szkoły lub przesłać drogą mailową (adres mailowy zostanie przekazany bezpośrednio uczniowi).

3. W wyjątkowych sytuacjach, jeżeli uczeń w żaden sposób nie będzie mógł uczestniczyć
w próbnym egzaminie z powodu choroby, zdarzenia losowego, braku dostępu do Internetu rodzic jest zobowiązany usprawiedliwić nieobecność swojego dziecka na egzaminie
u wychowawcy klasy.

4. Próbny egzamin rozpocznie się o godz. 9.00.

5. Uczniowie na teren szkoły będą wchodzili i wychodzili dwoma wejściami- wejściem głównym oraz wejściem od strony sklepiku szkolnego/pokoju nauczycielskiego
w wyznaczonych godzinach:

Klasa VIII a – 8.40 wejście główne

Klasa VIII b – 8.40 wejście od strony sklepiku szkolnego/pokoju nauczycielskiego

Klasa VIII c– 8.50 wejście główne

Klasa VIII d – 8.50 wejście od strony sklepiku szkolnego/pokoju nauczycielskiego

Bardzo prosimy o punktualne przybycie uczniów do szkoły.

6. Uczniowie każdej klasy będą mieli do dyspozycji osobną szatnię, w której, będą mogli zostawić rzeczy osobiste w tym telefony i inny sprzęt telekomunikacyjny.

7. Uczniowie wchodząc na teren szkoły będą musieli zdezynfekować ręce.

8. Uczniowie na terenie szkoły będą przebywać w maseczkach ochronnych zgodnych
z obecnymi wymaganiami GIS- u. Uczeń będzie mógł ściągnąć maseczkę w momencie, kiedy zostanie mu przydzielone miejsce w sali egzaminacyjnej. 

9. Uczeń zobowiązany jest do przyniesienia swoich narzędzi – pióra/długopisu z czarnym atramentem/tuszem, w części matematycznej linijkę.

10. Uczniowie będą zobowiązani do zachowania wymaganego dystansu 1,5 metra od innych osób.

11. Po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym i po pozwoleniu na wyjście z sali egzaminacyjnej uczeń jest zobowiązany odebrać pozostawione rzeczy osobiste
z przydzielonej mu szatni i następnie opuścić budynek szkoły przydzielonym mu wyjściem i udać się do domu.

12. Zabrania się spotykania /umawiania uczniów po odbytym egzaminie na terenie szkoły lub w innym miejscu poza terenem szkolnym.

WAŻNE INFORMACJE:

1. Liczba uczniów w salach egzaminacyjnych wynosi max. do 11 osób i umożliwia utrzymanie dystansu między uczniami w salach egzaminacyjnych.

2. Jeżeli uczniowie dojeżdżający będą mieli trudności z osobistym przyjazdem do szkoły bardzo prosimy Państwa o informację zwrotną do wychowawców klas. Uczniowie wówczas do szkoły przyjeżdżają autobusem szkolnym na godz. 8.00 i wracają kursem powrotnym o godz. 12.30. Do czasu rozpoczęcie egzaminu, jak również po egzaminie przebywają pod opieką nauczyciela na terenie świetlicy szkolnej.

3.W dniach przeprowadzenia egzaminu nie odbywają się dla uczniów klas ósmych 1-sze godziny lekcyjne.

4. Po przeprowadzonym próbnym egzaminie odbędą się zgodnie z planem lekcyjnym 6,7 i 8 godziny lekcyjne.


Koordynator do spraw organizacji egzaminu ósmoklasisty- Agnieszka Kaczmarska

VI MIĘDZYGMINNY KONKURS „IGŁĄ MALOWANE” IM. LIUBOW KUDELSKIEJ

Organizatorzy:

 „Koło Sprawnych Rąk” działające w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie  zaprasza do udziału w VI edycji konkursu „Igłą Malowane” im. Liubow Kudelskiej. Otwarcie wystawy prac konkursowych oraz uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród laureatom odbędzie się 28.05.2021 roku (piątek) o godzinie 17:00 w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie (budynek przy ul. Rzecznej 7).

Celem konkursu jest:

 • rozwijanie wrażliwości i myślenia plastycznego;
 • prezentacja dorobku twórczego uczniów i osób dorosłych;
 • wymiana doświadczeń;
 • upowszechnienie inicjatyw twórczych.

Warunki uczestnictwa:

 • W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, warsztatów terapii zajęciowej, placówek oświatowo – wychowawczych, osoby dorosłe.
 • Prace muszą być wykonane techniką: klockowa, haft (matematyczny, płaski, krzyżykowy, cieniowany) patchwork, szydełko, richerie, filc, gobelin, ceramika.
 • Forma i format pracy dowolne.
 • Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem, nazwą i adresem szkoły (placówki, domu).
 • Zgłoszenie udziału w konkursie i prace należy przesłać do 28. 04. 2021 roku na adres: Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie, (ul. Rzeczna 7 ) 97 – 420 Szczerców.
 • Do pracy należy dołączyć wykaz tytułów i autorów prac.
 • Karty zgłoszeń wypełnić pismem drukowanym.

Warunki organizacyjne:

1.Komisja konkursowa oceniać będzie prace w  kategoriach:

 • Szkoły podstawowe
 • Szkoły średnie
 • Dorośli

2.Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów i sponsorów.

3.Dyplomy uczestnictwa otrzymują szkoły (placówki) i indywidualni uczestnicy.

4.Prace mogą być odebrane wyłącznie osobiście.

5.Wystawę konkursową będzie można zwiedzać od 28 maja 2021 roku do 11 czerwca 2021 roku z wyjątkiem sobót i niedziel.

Szczegółowe informacje w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie (ul. Rzeczna 7) oraz na stronie internetowej szkoły i pod numerem telefonu 606 976 241.