HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

W terminie głównym :

1. język polski – 16 czerwca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2. matematyka – 17 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 18 czerwca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

W terminie dodatkowym:

1.język polski – 7 lipca 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00

2.matematyka – 8 lipca 2020 r. (środa) – godz. 9:00

3. język obcy nowożytny – 9 lipca 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

ŚWIĘTO SZKOŁY

25 maja 2020r.

Obchodzimy dzisiaj ważne dla całej naszej społeczności Święto Szkoły, choć inaczej niż zwykłe, bo online, ze względu na epidemię koronawirusa, ale z pewnością bardziej emocjonalnie, gdyż po dwóch długich miesiącach mocno zatęskniliśmy za sobą i murami tego budynku. Dla zaakcentowania tego ważnego wydarzenia spróbujmy najpierw odśpiewać sobie hymn naszej szkoły.

  • tekst i ścieżka muzyczna Hymnu Szkoły:

23 stycznia 1993 roku nasza szkoła przyjęła imię ks. Józefa Baranowicza – kapłana, który  zajmuje bardzo ważne miejsce w historii naszej małej ojczyzny. W pamięci mieszkańców Szczercowa pozostał jako osoba bardzo skromna, oddana swojej miejscowości  i mimo sędziwego już wieku, bardzo aktywna i nieugięta w swych dążeniach. Ksiądz  Alojzy Puszczyński pięknie i trafnie przywołał we wspomnieniach naszego Patrona: „Choćby nie daj Boże w Szczercowie zgasły wszystkie światła, to jednak z tej ciemnej mogiły śp. ks. Baranowicza stale będzie biło mocno światło na całą miejscowość i okolicę o trzech jasnych promieniach: głębokiej wiary i pobożności, trzeźwości i skromności życia oraz bezgranicznego umiłowania człowieka, zwłaszcza młodego, potrzebującego naszej pomocnej ręki.”

Trzy lata później – 25 maja 1996 r. nasza szkoła otrzymała sztandar, na którym widnieją   hasła: „Wiara-Nauka-Cnota” – wartości, które za wzorem naszego Patrona zobowiązaliśmy się pielęgnować.

Nasz sztandar – symbol honoru naszej szkoły wiernie nam towarzyszy w najważniejszych, pięknych chwilach szkolnego życia.

Z okazji naszego święta życzmy sobie radości i satysfakcji ze zdobywania doświadczeń, umiejętności będących wyznacznikiem postaw życiowych. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa Św. Jana Pawła II: „Nie lękajcie się szukać prawdy o sobie i otaczającym was świecie; prawdziwie wielki jest ten człowiek, który pragnie się czegoś nauczyć.”

W odpowiedzi na  apel „szukania prawdy o sobie i otaczającym świecie” oraz odkrywania swoich talentów przy okazji naszego święta odbył się konkurs plastyczny


Poniżej prezentujemy prace konkursowe:

A teraz jeszcze miłe wspomnienia z życia naszej szkolnej społeczności.

Zachęcamy do przypomnienia sobie historii naszej szkoły i kroniki o ks. Józefie Baranowiczu zamieszczonych na stronie: http://sp.szczercow.pl/szkola/historia-szkoly/ , http://sp.szczercow.pl/szkola/patron-szkoly/

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania rekrutacyjnego w postępowaniu uzupełniającym do Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie na rok szkolny 2020/2021

Przypominamy, iż od dnia 25.05.2020r. do dnia 29.05.2020r. do godz. 14.00 rodzice kandydatów zakwalifikowanych potwierdzają wolę przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego.

Wiadomość o potwierdzeniu woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza należy przesłać na adres e-mail szkoły: spszczercow@poczta.onet.pl

Ogłoszenie

w sprawie wprowadzania zasad organizacji pracy oddziałów przedszkolnych, zajęć opiekuńczo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III oraz konsultacji przedmiotowych