30! Akcja Sprzątanie Świata

30!Akcja Sprzątanie Świata łączy ludzi

We wrześniu nasza szkoła przyłączyła się do tegorocznej, 30.edycji Akcji Sprzątanie Świata- Polska. Bliska jest nam troska o naturę i nasze najbliższe otoczenie.

W dniu 21 września 2023r. uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej
im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie wzięli udział w 30 międzynarodowej Akcji Sprzątanie Świata. Hasło tegorocznej kampanii organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia brzmiało „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Wraz z uczniami wybraliśmy się wzdłuż brzegu rzeki Widawki w celu posprzątania zalegających śmieci. Uczniowie wraz z opiekunami zostali podzieleni na grupy i zaopatrzeni w worki na śmieci oraz rękawiczki ochronne. Przed akcją uczniowie uczestniczyli w pogadance , która miała zwrócić uwagę na konieczność segregowania śmieci. Uczniowie zostali poinstruowani
o zasadach segregacji i zachowaniu bezpieczeństwa w czasie zbierania śmieci.

W akcji uczestniczyli uczniowie kl. 0-8. Dzieci wykazały się ogromnym zaangażowaniem na rzecz ochrony środowiska . Dzięki Akcji Sprzątania Świata nasi uczniowie zdobyli świadomość ekologiczną, która będzie towarzyszyć im przez całe życie.

Wspólnie promujmy ideę nieśmiecenia w naturze, która od samego początku przyświeca Akcji oraz hasło „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za ogromne  zaangażowanie.

 

 

 

„Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowie szansą na sukces”

 

 

Informacje o projekcie:

Przedsięwzięcie „Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowie szansą na sukces” współfinansowane jest przez Unię Europejską.

Projekt: „Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowie szansą na sukces”

Nr projektu: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000141581

Projekt realizowany jest prze Szkołę Podstawową im. ks. J. Baranowicza w Szczercowie,     ul. Łaska 8, 97-420 Szczerców.

Organizacją goszczącą jest szkoła Aggrupamento de Escolas Andre Soares z Miasta Braga, Portugalia.

Cele projektu:

 1. Podniesienie poziomu wiedzy, kompetencji, umiejętności 30 uczniów, w tym
  w zakresie  podstawy programowej w ramach przedmiotów j. angielski, informatyka, biologia, geografia, historia.
 2. Wzmocnienie współpracy z placówką przyjmującą oraz wymiany dobrych praktyk
  i współpracy międzynarodowej.
 3. Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów w szczególności językowych, osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się.
 4. Doskonalenie umiejętności cyfrowych.
 5. Rozwijanie kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Korzyści z projektu:

 1. Zwiększenie świadomości obywatelskiej, zrozumienia, poszanowania i tolerancji
  dla odmiennych kultur i obyczajów.
 2. Wzmocnienie umiejętności w praktycznym zastosowaniu języka, przełamaniu barier
  w mówieniu i swobodnej rozmowie.
 3. Mocny, realny i mierzalny wzrost kompetencji kluczowych.
 4. Kształtowanie ciekawości świata, poszerzenie horyzontów i myślenia perspektywicznego.
 5. Wzrost szans i pozytywny wpływ na uczniów narażonych na wykluczenie społeczne. Zwiększenie motywacji do nauki, dalszego uczestnictwa w kształceniu podstawowym, po okresie spędzonym za granicą w ramach mobilności.
 6. Podniesienie wyników w nauce uczestników projektu dzięki nabyciu nowych umiejętności, w tym cyfrowych.
 7. Uświadomienie potrzeby uczenia się przez całe życie.
 8. Pozytywny wpływ na zachowania uczniów, ograniczenie kłopotów wychowawczych.
 9. Zwiększenie wiedzy na temat Erasmus + i jego priorytetów, możliwości wykorzystania jego oferty w dalszej edukacji.
 1. Uczestnicy projektu rozwiną zachowania proekologiczne oraz zwiększą wrażliwość
  na piękno przyrody i ład przestrzenny oraz zdobędą świadomość jedności
  ze środowiskiem przyrodniczym i społeczno – kulturowym.

Regulamin Rekrutacji

Aneks nr 1 do Regulaminu

Projekt pt. Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowa szansą na sukces

Projekt pt. Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowa szansą na sukces

Szanowni rodzice,

z ogromną radością informujemy, że Szkoła Podstawowa w Szczercowie przystąpiła do projektu p.t. Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowa szansą na sukces. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych u uczniów, w szczególności wzrost kompetencji językowych oraz kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, doskonalenie umiejętności cyfrowych oraz rozwijanie kompetencji
w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest adresowany do 16 uczniów klas 6-tych oraz 14 uczniów klas 7-mych, którzy będą mieli możliwość wyjazdu do szkoły w mieście Braga, Portugalia na okres 12 dni. Planowany termin wyjazdu to kwiecień.

Oprócz pobytu w szkole, uczniowie będą zwiedzać okolice Bragi.

W związku z tym, prosimy rodziców zainteresowanych udziałem dziecka w projekcie,
o kontakt poprzez Librusa bądź osobisty z wicedyrektorem p. Grażyną Dobrowolską
w nieprzekraczalnym terminie do 4 października.

Na potrzeby projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, która dokona weryfikacji zgłoszeń według formularza rekrutacyjnego. Wszystkich informacji na temat rekrutacji udziela Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej p. Grażyna Dobrowolska – wicedyrektor szkoły.

Wszystkie informacje o Projekcie oraz Regulamin będą wkrótce dostępne na stronie szkoły, na stronie Facebook szkoły oraz w sekretariacie szkolnym.

Dożywianie uczniów korzystających z obiadów

Informacja

Dożywianie uczniów korzystających z obiadów przygotowywanych przez kuchnię mieszczącą się przy Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie rozpoczyna się dn. 07.09.2023r. ze stawką za obiad 5,00 zł.

Odpłatność za miesiąc wrzesień wynosi 85,00 zł.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się  04 wrzenia 2023 r.

Uwaga: dla wychowanków oddziałów przedszkolnych w dniu 01.09.2023 r. zostaną zorganizowane zajęcia opiekuńcze w godzinach: 07.00  – 15.00 (dowóz i wyżywienie we własnym zakresie).

grupa 0b, 0d w budynku przy ul. Rzecznej 7 (wejście od ul. Rzecznej)

grupa 0a, 0c  w budynku przy ul. Rzecznej 7 (wejście od ul. 3-go Maja)

grupa 0e, 0f w budynku przy ul. Łaskiej 8

 Harmonogram dnia 04.09.2023 r.

8.00 – Msza Św. w Kościele pw. N.N.M.P. w Szczercowie

ul. Łaska 8

9.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przez p. dyrektor na placu szkoły
lub w sali gimnastycznej (w przypadku deszczowej pogody),

9.30 – spotkanie z wychowawcami w  salach lekcyjnych.

Przydział sal:

klasa sala
0 e 19
0 f 18
I a 3
I b 10
I c 12
II a 15
II b 11
II c 16
III a 21
III b 17
III c 13
IV a 5
IV b 6
IV c 7
V a 20
V b 1
V c 9 a
VI a 2
VI b 4
VI c 8
VI d 35

Planowane odwozy uczniów dojeżdżających: ok. godz. 10.00  – 10.30

ul. Rzeczna 7

9.00 – spotkanie z wychowawcami w  salach lekcyjnych,

10.00 – uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przez p. dyrektor na auli.

Przydział sal:

 

klasa sala
0 a 32
0b sala 8 przy hali sportowej
0c 33
0 d sala przy hali sportowej (stara siłownia)
1d 55
2d 35
5d 48
7 a 20
7b 53
7c 37
7d 54
8a 49
8b 46
8c 47

Planowane odwozy uczniów dojeżdżających: ok. godz. 10.00  – 10.30

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek)

Szkoła Podstawowa im. ks. Józefa Baranowicza  w Szczercowie

będzie nieczynna.

Za utrudnienia przepraszamy.

Konkurs dla szkół

 

#KONKURS

Konkurs towarzyszący Dniom Otwartym Funduszy Europejskich ROZSTRZYGNIĘTY

Aby wziąć udział w konkursie, uczniowie musieli wykonać pracę plastyczną pokazująca, w jaki sposób Fundusze Europejskie wpływają na życie dzieci.

Klasa II a wygrała jednodniową wycieczkę po województwie łódzkim dla całej klasy.

Gratulujemy klasie II a

oraz wychowawcy p. Emilii Wróblewskiej

zajęcia II miejsca w konkursie

Życzymy udanej, pełnej wrażeń wycieczki.

30-lecie nadania szkole imienia ks. Józefa Baranowicza

Obchody 30- lecia
nadania Naszej Szkole imienia ks. Józefa Baranowicza i sztandaru szkoły

30 maja Nasza Szkoła obchodziła 30 rocznicę nadania jej imienia i jednocześnie sztandaru. Od 3 dekad patronem Naszej Szkoły jest ks. Józef Baranowicz, który ze wspomnień swojej siostry: „urodził się w Szczercowie 2 lutego 1896 r., tu też ukończył szkołę podstawową.

Do wybuchu I wojny światowej pracował w Urzędzie Gminy Pruszków, w 1915 r. wyjechał do Kijowa, gdzie podjął naukę w państwowym gimnazjum. Po maturze wstąpił na Uniwersytet Kijowski. Z powodu działań wojennych musiał jednak opuścić Kijów
i znalazł się w Poznaniu, gdzie wstąpił na wydział tamtejszego uniwersytetu. Po roku przerywa studia i wstępuje do seminarium Duchownego Diecezji Łucko- Żytomirskiej.
W roku 1924 otrzymał święcenia kapłańskie. Będąc już księdzem ukończył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu  im. J. Kazimierza we Lwowie. Przez wiele lat pracował jako katecheta szkół średnich  w Dąbrowie Górniczej. Do rodzinnego Szczercowa powrócił już jako emeryt. Jednak pomimo sędziwego wieku bez przerwy organizował bezpłatne nauczanie młodzieży, przygotowywał ją do egzaminów
w szkołach średnich i wyższych, udostępniał swoją bibliotekę, ponadto udzielał wsparcia finansowego. Przyczynił się do powstania w Szczercowie liceum ogólnokształcącego. To dzięki niemu uczniowie szkoły podstawowej mogli przenieść się do nowego budynku. Czynił również starania w kierunku utworzenia w naszej miejscowości filii wyższej uczelni. Umieścił na swoim domu wmurowaną tablicę „Wszystko dla młodzieży uczącej się w szkołach średnich i wyższych. X.J.B”.
Ks. J. Baranowicz zmarł 23 stycznia 1976 r.  w wieku 82 lat”. Jego grób znajduje się na parafialnym cmentarzu, a od 23 stycznia 1993 r. został patronem Szkoły Podstawowej w Szczercowie”.

Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły się mszą św. w Parafialnym Kościele pw. NNMP  w Szczercowie a mszę celebrował proboszcz naszej parafii ks. Zenon Miksa. Następnie społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi przemarszem przez ulice Szczercowa przeszła do budynku hali sportowej przy ZSP gdzie odbyła się uroczysta akademia. Na początku głos zabrała p. Dyrektor Aleksandra Siciarz, która powitała
i przedstawiła zaproszonych gości – wójta Gminy Szczerców p. Krzysztofa Kamieniaka, który objął swoim patronatem uroczystości jubileuszowe, przewodniczącą Rady Gminy p. Barbarę Szczepanik, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą
w Piotrkowie Trybunalskim  p. Tomasza Trzaskacza, członka zarządu Rady Powiatu
z Bełchatowa p. Adamę Baryłę, Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania z Bełchatowa p. Jarosława Korpasa wraz z p. Barbarą Bagińską, p. Teresę Rosiak kierownika Referatu Oświaty
w Szczercowie, przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury p. Marzenę Małecką, proboszcza Parafii Szczerców ks. Zenona Miksę oraz wiceprezesa Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” p. Jolantę Pacholak.
Pani Dyrektor przywitała również zaproszonych dyrektorów szkół z gminy Szczerców
p. Katarzynę Kucharską, p. Łucję Majchrzak, p. Longinę Haładę, p. Dianę Adasiewicz, p. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczercowie Agnieszkę Grabowską, byłych dyrektorów szkoły podstawowej p. Reginę Kucharską oraz p. Wiesławę Drzewosz
a także obecnych dyrektorów Naszej Szkoły p. wice-dyrektor Grażynę Dobrowolską oraz  p. wice-dyrektor Małgorzatę Herczyńską. Pani Dyrektor A. Siciarz przywitała także całą społeczność szkolną wraz z Uczniami, Nauczycielami oraz Rodzicami.  W swoich słowach nawiązała do własnych wspomnień z lat szkolnych, przybliżając również uroczystości nadania szkole imienia sprzed 30 lat oraz zwróciła uwagę, że nauka i chęć zdobywania wiedzy stanowi jedną z wartości człowieka. W swoim wystąpieniu
p. Dyrektor przedstawiła również uczniów, laureatów biorących udział w konkursach szkolnych odbywających się z okazji Jubileuszu.

Po oficjalnym wystąpieniu przyszedł czas na uroczystą akademię, którą rozpoczął polonez przygotowany przez p. Aleksandrę Siciarz w wykonaniu uczniów klasy 6a i 6c. Następnie najstarsi uczniowie naszej szkoły, przedstawiciele klas 8 a, 8 e i 8c
w krótkich wspomnieniach byłego proboszcza ks. Alojzego Puszczyńskiego,
p. Zofii Kowalczyk, p. Jana Zduńskiego  przybliżyli sylwetkę ks. Józefa Baranowicza – księdza oddanego swojej posłudze, osoby oddanej dzieciom i młodzieży, który swoje ostatnie lata życia w Szczercowie poświęcił dla najmłodszych mieszkańców swojej rodzinnej miejscowości. Osoby, która pragnęła za wszelką cenę zaszczepić w młodych ludziach chęć do kształcenia się, chęć do poznawania i rozwijania. To dzięki tej wyjątkowej dla społeczności Szczercowa postaci zostało wybudowane liceum,
w którym obecnie znajduję się ZSP. Opisując sylwetkę patrona Naszej Szkoły można
by powiedzieć Dzielenie się z drugim człowiekiem było przesłaniem ks. Józefa Baranowicza.

Obok wspomnień i recytacji podczas akademii zaprezentował się również chór szkolny, prowadzony przez p. Renatę Pęciak i p. Krzysztofa Gosławskiego, który między innymi zaśpiewał piosenkę „Jesteśmy stąd”. Swoje wokalne umiejętności zaprezentowały również uczennice Amelia Mesjarz z kl. 6 a i Agata Wawrzyniak z kl. 8 e, które
w nostalgicznych i wzruszających piosenkach oddały charakter uroczystości. W jednym
z zaprezentowanych utworów mogliśmy również usłyszeć akompaniament na gitarze
w wykonaniu uczennic z kl. 6a Kingi Siewiery oraz Klaudii Cieślak. Na zakończenie uroczystości zaproszeni Goście na ręce p. Dyrektor złożyli społeczności szkolnej życzenia, kwiaty, listy gratulacyjne oraz upominki. W swoich wypowiedziach nawiązywali do historii powstania Naszej Szkoły i do sylwetki ks. Józefa Baranowicza, jako człowieka oddanego młodemu pokoleniu. Pan wójt Krzysztof Kamieniak w swoim przemówieniu zwrócił się do uczniów tymi słowami „Zdobywajcie wiedzę i umiejętności by spełnić życzenie ks. J. Baranowicza”. Ostatnim akcentem akademii był występ uczennic z klas 2 i 3, reprezentujących Szkolne Koło Taneczne pod opieka
p. Magdaleny Gruchały. Żegnając się p. Dyrektor Aleksandra Siciarz podziękowała
p. Renacie Olczak, p. Annie Peczka, p. Renacie Pęciak, p. Krzysztofowi Gosławskiemu oraz wszystkim zaangażowanym Nauczycielom i Uczniom, którzy przygotowali uroczystą akademię oraz w jakichkolwiek inny sposób włączyli się do obchodów
30- lecia nadania szkole imienia.

Warto również przy okazji wspomnieć, że w budynku szkoły w kąciku patrona uczniowie przez ostatnie dni mogli zapoznać się z kronikami szkolnymi, które były również zaprezentowane podczas oficjalnych uroczystości. Nie zabrakło również złożenia kwiatów przy grobie ks. Józefa Baranowicza, a pamiątką z odbytych uroczystości dla całej społeczności szkolnej jest zdjęcie ks. J. Baranowicza wraz z krótkim życiorysem opracowanym przez  ks. Z. Miksę i p. Iwonę Fijałkowską-Kaczmarską.

Uroczystości Jubileuszu nie mogłyby się odbyć bez wsparcia i pomocy: wójta Gminy Szczerców, GOK w Szczercowie, Jerzego Stolarza,  Ochotniczej Straży Pożarnej
z Szczercowa, Policji, Agnieszki Kaczmarskiej, Samorządowi Uczniowskiemu przy Szkole Podstawowej oraz Dyrektora ZSP w Szczercowie p. Ł. Majchrzak, którym za okazaną pomoc i wsparcie bardzo dziękujemy.

 

Konkurs na Logo Szkoły

Rozstrzygnięcie szkolnego konkursu na logo szkoły.

Konkurs wygrał projekt:
Amelii Tądel z kl. VID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponadto wyróżnienia otrzymali:

Nadia Czarnecka kl. 4b
Antoni Goliński kl. 8a
Ewa Buś kl. 7c
Antonina Baranek kl. 5c
Stanisław Jędraszek kl. 7b
Szymon Jaskulski kl. 8e
Kalina Andrzejczyk kl. 5c
Adrianna Kostrzewa kl. 5d
Oskar Ławniczek kl. 8c
Julia Sędzicka kl. 4b