Paraolimpiada w naszej szkole

Tradycją Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie jest organizacja Paraolimpiady. W tym roku 3 października na hali sportowej przy ulicy Rzecznej 7, w ramach programu ,,Pomagając niepełnosprawnym, lepiej rozumiemy sens naszego życia”, odbyła się XIII Międzyszkolna Paraolimpiada Dzieci i Młodzieży. Myślą przewodnią tegorocznych Igrzysk było ,, Sport daje nam siłę”, a ich cele opierały się na akceptacji i zrozumieniu oraz promowaniu aktywności fizycznej u dzieci. Po uroczystym rozpoczęciu Igrzysk i złożeniu przysięgi olimpijczycy z naszej szkoły i Szkoły Podstawowej nr 1 w Bełchatowie przemaszerowali w defiladzie i wzięli udział w zmaganiach sportowych w różnych konkurencjach dostosowanych do ich możliwości. Pod czujnym okiem sędziów -„Aniołów Stróżów”, którymi były uczennice z klas VIII naszej szkoły, zawodnicy musieli się zmierzyć w takich konkurencjach jak; rzut piłką koszykową lub siatkową, skoki przez skakankę, „sadzenie i zbieranie ziemniaków”, step, mały tor przeszkód,biegi krótkie,przenoszenie przyborów w określone miejsce,król strzelców.

Licznie zebrani goście, rodzice i opiekunowie podziwiali zmagania i wysiłek uczestników, którzy walczyli również ze swoimi słabościami. Dużo śmiechu i dobra zabawa zrekompensowały naszym sportowcom trud w pokonywaniu swoich słabości i pokazały, że mimo ograniczeń wytrwale dążą do celu. Wszyscy zostali zwycięzcami i otrzymali pamiątkowe medale, dyplomy i upominki. Ponieważ Paraolimpiada to nie tylko sportowe zmagania, ale również integracja, dlatego po zakończonych zawodach zarówno na dzieci, jak i ich opiekunów czekał słodki poczęstunek. Wspólna zabawa oraz niesamowite zaangażowanie uczestników olimpiady sprawiły, że ta impreza na długo zapisze się w naszej pamięci.

Dziękujemy za wsparcie finansowe Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i sklepowi „Wafelek”.

Organizatorzy

Wyjazd do kina z okazji Dnia Chłopaka

Z okazji Święta Chłopców – 30 września 2019r. – uczniowie klas IV – VI wraz z opiekunami wybrali się na seans filmowy do kina Helios w Bełchatowie. Uczestnicy wyjazdu z dużym zainteresowaniem śledzili przygody bohaterów filmu „Był sobie pies 2”. Losy tytułowego, a zarazem głównego bohatera filmu, czworonoga Baileya występującego w kilku wcieleniach, wzbudziły wiele emocji i wzruszeń. Pies po raz kolejny okazał się najwierniejszym przyjacielem człowieka. Pomógł swojej Pani odnaleźć miłość, spełnić marzenia oraz pogodzić zwaśnioną rodzinę. Czekamy z niecierpliwością na kolejne równie udane seanse.

Wycieczka do Zoo i Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

              We wtorek 10 września uczniowie klasy VIC, VID, VIE wraz z opiekunami udali się na wycieczkę do Łodzi.

              Celem tej wyprawy było poznanie zwierząt, których nie widujemy na co dzień, a także wzbogacenie wiadomości na temat dzikich zwierząt żyjących w różnych rejonach świata. Podczas zwiedzania Zoo uczniowie poznali wiele gatunków zwierząt z różnych kontynentów. Natomiast druga z atrakcji  czyli Ogród Botaniczny przywitał nas jesiennym krajobrazem, bogactwem i różnorodnością gatunków roślin i panującą wokół ciszą. Pogoda zachęcała do wędrówek alejkami  ogrodu, tunelami utworzonymi pod koronami drzew, kamienistymi ścieżkami. Niezwykłą atrakcją dla uczniów był spacer przez ścieżki „alpinarium” czyli sztucznych „gór” zbudowanych ze skał i kamieni. Podczas wycieczki uczniowie mieli także okazję usłyszeć kilka ciekawostek siadając i kołysząc się na specjalnych ławkach dźwiękowych. Dużą ciekawość wzbudziła również wśród uczniów zabytkowa wiejska zagroda z przydomowym ogródkiem, budynkiem stajni i obiektami gospodarczymi takimi jak pasieki. Celem wycieczki było stworzenie warunków do bliskiego, bezpośredniego kontaktu uczniów z otaczającą przyrodą, uwrażliwienie na jej piękno, kolorystykę i potrzebę ochrony. Na łonie przyrody czas mijał niespostrzeżenie i niestety trzeba było wracać.
             Udana pogoda, niezapomniane atrakcje i bliskość natury sprawiły, że Zoo i Ogród Botaniczny na długo pozostaną w pamięci uczniów.

Agnieszka Uniszewska

Witaj szkoło !!!

I stało się! Dokładnie 2 września 2019 roku oficjalnie zakończyliśmy wakacje i tym samym rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2019/2020.

Tradycyjnie, wszyscy nauczyciele, uczniowie i rodzice spotkali się w kościele N.N.M.P.
w Szczercowie, podczas uroczystej mszy świętej. Następnie, przyszedł czas na powitanie w szkolnych murach. Najpierw głos zabrała Pani Dyrektor, serdecznie witając wszystkich zebranych i życząc uczniom oraz nauczycielom samych sukcesów w nowym roku. Zapoznała również wszystkich z treścią listu, w którym życzenia powodzenia, a przede wszystkim bezpieczeństwa i zdrowia, przekazał komendant policji. Następnie, w imieniu wójta gminy Szczerców, głos zabrała Pani Teresa Rosiak – kierownik Referatu Oświaty, która z uśmiechem powitała wszystkich i przekazała najlepsze życzenia.  Wreszcie przyszedł czas na pierwsze, powakacyjne spotkanie z wychowawcami. Nauczyciele jeszcze raz powitali swoich wychowanków i ich rodziców, wyrazili radość
z powrotu do szkoły i wysłuchali wakacyjnych opowieści, by wreszcie zaprosić uczniów
na kolejne spotkanie już z nowym planem lekcji, plecakami i dobrą energią.

Rozpoczęcie roku szkolnego !!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019r (poniedziałek):

o godz. 8:00 w Kościele N.N.M.P w Szczercowie,
ok godz. 9:00 inauguracja w budynkach szkoły:

ul. Łaska 8

klasy:

0f

I a, b, c

II b, c, d

III a, b, c, d

IV a, b, c

V a, b, c, e

VI a, c, d, e

ul. Rzeczna 7

0 a, b, c, d, e

I d

II a

V d

VI b

VII a, b, c, dVIII a, b, c, d

Informacja

Informujemy, iż w związku z uroczystościami inaugurującymi rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 przetwarzane są Państwa dane oraz upubliczniony zostaje wizerunek.

Apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego jest  wydarzeniem publicznym, udział w nim jest dobrowolny i jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzania danych i upublicznianie wizerunku w trakcie trwania wydarzenia.  

Ponadto zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. (Dz.U. z 2018r. poz. 1000 ze zm.)

Art. 2 [Wyłączenie stosowania niektórych przepisów rozporządzenia 2016/679]

 1. Do działalności polegającej na redagowaniu, przygotowywaniu, tworzeniu lub publikowaniu materiałów prasowych w rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe (Dz.U. poz. 24, z późn. zm.4)), a także do wypowiedzi w ramach działalności literackiej lub artystycznej nie stosuje się przepisów art. 5-9, art. 11, art. 13-16, art. 18-22, art. 27, art. 28 ust. 2-10 oraz art. 30 rozporządzenia 2016/679.

Z uwagi na zainteresowanie problematyką związaną z ochroną danych osobowych, informujemy, iż dane osobowe, a także wizerunek zostaje umieszczony w relacjach z wydarzeń: na stronie internetowej, Facebooku Placówki, a także w materiałach pojmujących działania placówki.

KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (również wizerunku)  jest dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie
 2. Kontakt Inspektorem ochrony danych: kontakt@iszd.pl
 3. Udział w apelu inauguracyjnym  roku szkolnego jest dobrowolny.
 4. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym
  do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Panu/Pani, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:
 6. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 7. żądania ich sprostowania,
 8. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 9. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres ADO lub drogą
  elektroniczną kierując korespondencję na adres spszczercow@poczta.onet.pl
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
 • Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 • Okres przechowywania przetwarzanych danych osobowych: zgodnie z okresami archiwizacji określonymi w przepisach szczególnych w tym prawie oświatowym oraz ustawie dotyczącej okresów archiwizacji.

Rajd rowerowy

W dniu 17 i 18 czerwca w Szkole Podstawowej w Szczercowie odbył się rajd rowerowy
do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki. Rajd ten był wyjątkowy ponieważ połączony był z noclegiem.  Pierwszy dzień rajdu rozpoczął się o godzinie 9.00 kiedy
to uczniowie stawili się na miejsce zbiórki. Po dokonaniu tzw. Odprawy uczniowie wraz
z opiekunami ruszyli w drogę. Trasa  do celu wiodła przez wioski i prowadziła przez piaszczyste i kamieniste drogi. Dla niektórych przejechanie przez nie było wyzwaniem, ale wszyscy uczestnicy dali radę. O godzinie 14.30 dotarliśmy do miejsca noclegowego czyli Ośrodka Wypoczynkowego  „Sportowa Osada” w Strumianach. Tam czekał na nas posiłek – pyszny obiad. A tuż po posiłku udaliśmy się do swoich pokoi, aby odpocząć. Po krótkim odpoczynku o godzinie 16.00 czekała na nas niespodzianka czyli kąpiel w basenie i zabawa
na tyrolce. Podczas swobodnej zabawy uczniowie integrowali się z rówieśnikami wypoczywającymi na terenie ośrodka  z szkoły polsko – brytyjskiej i mieli okazję szlifować konwersację w języku angielskim. Po tych luźnych harcach czekała  nas kolacja przy ognisku. A po wieczornym posiłku wszyscy udaliśmy się do swoich pokoi aby Kontynuować zapowiedziane wcześniej wieczorne rozmowy – nocne rozmowy.  Następny dzień rozpoczął się pobudką o godzinie 8.00. A tuz po śniadaniu opuściliśmy ośrodek zapowiadając,
że wrócimy tu już we wrześniu 2019r. W drogę powrotną udaliśmy się nieco inną trasą,
w miejscowości Konopnica mieliśmy krótki przystanek w celu podziwiania doliny rzeki Warty.

Opiekunowie: Marek Kamiński i Agnieszka Uniszewska  wszystkim uczestnikom rajdu gratulują odwagi, wytrwałości i zaangażowania.

TO BYŁ WYCZYN!!! GRATULUJEMY !!! JESTEŚMY Z WAS DUMNI!!!

Życzymy Wam pełnych radosnych wrażeń i niezapomnianych przeżyć kilometrów przejechanych na rowerze.

Warto dodać, że organizatorem rajdu był Ludowy Uczniowski Klub Sportowy
„LUKS SZCZERCÓW”.

ROWER JEST OK

W dniu 04 czerwca 2019r. odbył się rajd rowerowy w ramach innowacji pedagogiczno – organizacyjno – metodycznej „AKADEMIA ZDROWEGO UCZNIA”

Uczniowie z klas piątych wraz z opiekunami pokonali trasę: Szczerców –  Magdalenów – Grobla – Parzno – Kuźnica Lubiecka – Szczerców liczącą 29 km.

Celem rajdu było:

 • Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych.
 • Promowanie aktywnego spędzania czasu.
 • Rozwijanie turystyki rowerowej.
 • Popularyzacja przepisów ruchu drogowego w zakresie ruchu rowerów oraz zasad bezpiecznej jazdy na rowerze.

Wyprawę rozpoczęliśmy od zbiórki i odprawy. Trasa poza nielicznymi wyjątkami wiodła przez delikatnie pofałdowane drogi gminne, mało uczęszczane przez samochody.

Po przejechaniu kilku kilometrów już było widać, kto ma najlepszą kondycję oraz kto najszybciej porusza się jednośladem.

Po pierwszym postoju uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy:

I grupa – przejazd tempem szybkim

II grupa – przejazd tempem spacerowym

Podczas przejazdu całej grupie dopisywały znakomite nastroje, zwłaszcza podczas przerw w jeździe. Mimo panującego upału wróciliśmy do szkoły cali i radośni oraz pełni zapału do organizowania rajdów w przyszłości.

edf

„NOCKA W SZKOLE”

Mamy za sobą Dzień Dziecka, większość dzieci rozpoczęła ten dzień w swoim wygodnym łóżeczku. Uczniowie z grupy integracyjnej kl.0b przywitali ten dzień w murach szkoły na ul. Rzecznej 7.

          Pewnego dnia w naszej klasie padła propozycja zorganizowania „ Nocy w szkole”, wszyscy się bardzo ucieszyli i nie mogli się doczekać, kiedy nadejdzie ta chwila. Na nockę umówiliśmy się na 31 maja na godzinę 18.00. Kiedy nadszedł ten dzień, wszyscy żyli emocjami, że to już niedługo, że to już dziś, Oskar odliczał godziny :

– Proszę pani ile jeszcze godzin do 18.00 ?

Dzień wcześniej pan konserwator przyniósł nam materace, które wieczorem wspólnymi siłami rozłożyliśmy w klasie obok. Kiedy zbliżała się godzina 18.00 do szkoły przybyliśmy z całym ekwipunkiem , pożegnaliśmy kochanych rodziców i zaczął się wieczór inny od wszystkich dla niektórych pierwszy w życiu bez rodziców a dla wszystkich pierwsza noc w szkole. Wieczór rozpoczął się wspólną zabawą w naszej klasie, potem kolacja, toaleta i wybieranie miejsca do spania. Kiedy wszyscy ułożyliśmy się już w swoich śpiworach pani Dorota puściła nam bajkę. Wtedy, co niektórzy zaczęli zmieniać miejsca i się wygłupiać. Po tych naszych małych szaleństwach pani Ania przeczytała nam bajkę i mieliśmy już iść spać. I większość z nas tak właśnie zrobiła, najbardziej wytrwałe zasnęły po 23.00. Poranek rozpoczęliśmy pobudką zorganizowaną przez naszego kolegę o 6.20. Wstaliśmy z uśmiechem na twarzy, przygotowaliśmy z paniami wspólnie śniadanie a potem czekał na nas słodki poczęstunek z okazji Dnia Dziecka oraz zabawa. To był wyjątkowy dzień !!!

          Kiedy spotkaliśmy się w poniedziałek w szkole nie było końca opowieści co to się działo w tą wyjątkową noc w szkole. I nagle padło pytanie:

– Czy robimy powtórkę naszej nocy?

 W klasie było słychać przeróżne odpowiedzi. Pierwszy powiedział Piotr:

– Ja chcę jeszcze taką noc.

A Tobiasz na to:

– Tylko jedną, ja bym chciał trzy.

Na to Blanka:

– Ja mogę tak ze dwa tygodnie, tylko żebym mogła szybko zasnąć.

I tak te nasze rozmowy mogłyby trwać i trwać. Jedno jest pewne, ta noc w naszej pamięci zostanie na długo szczególnie, że to już ostatnie nasze dni w tej klasie. Po wakacjach będziemy już na kolejnym etapie edukacyjnym.

                                            ZATEM ŻYCZYMY WSZYSTKIM UDANYCH WAKACJI

Anna Stanisławska –Opalińska                                                                     

Julita Pluta

Dorota Kamieniecka

Gminny konkurs plastyczno – ekologiczny EKOBIŻUTERIA „ZRÓB COŚ TWÓRCZEGO Z ODPADU STAREGO”.

17 maja odbyło się podsumowanie konkursu plastyczno – ekologicznego, którego tematem przewodnim  była ekobiżuteria. Jak zwykle uczniowie zaskoczyli swą kreatywnością, pomysłowością, estetyką wykonania oraz różnorodnością zastosowanych materiałów.

Finałowi towarzyszyła wystawa prac wszystkich uczestników biorących udział w konkursie.

Serdecznie gratulujemy nagrodzonym.

A.Uniszewska