Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Naszą wspólną misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie będzie przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry – bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. 

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym. 

Nasza szkoła bierze udział w programie „Laboratoria Przyszłości”. Już otrzymaliśmy sprzęt zakupiony przy wykorzystaniu 60% przyznanych środków. Dzięki wsparciu rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” nasza szkoła zyska nowoczesne pracownie. Będą one wyposażone w nowe meble, nowoczesny sprzęt
(np. drukarka 3D, Gogle Wirtualnej Rzeczywistości, mikrokontrolery, sprzęt do nagrań), oprogramowanie i nowy „image” 😊.

Mamy nadzieję, że społeczność szkolna doceni starania Dyrekcji i nauczycieli
w wysiłek włożony w dążeniu do pozytywnych zmian w szkole. Staramy się, by warunki, jakie dzień po dniu stwarzamy naszym uczniom, były najlepsze z najlepszych. Nowoczesny sprzęt z pewnością uatrakcyjni zajęcia szkolne, a przyjazne sale pozwolą uczniom w miłym otoczeniu zdobywać wiedzę i rozwijać swoje zainteresowania. Sprzęt będzie wykorzystany na różnych zajęciach, zarówno obowiązkowych, jak
i dodatkowych.

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Gratulujemy uczniom wyników jakie osiągnęli w nauce w roku szkolnym 2021/2022 oraz życzymy wszystkim uczniom udanego, słonecznego, pełnego wrażeń oraz bezpiecznego wypoczynku.

Wykaz uczniów, którzy osiągnęli najwyższe średnie:

KLASA 8 a

Langkamer Mateusz 5,56

Grabiszewski Wiktor 5,39

Czaja Iga 5,06

Dyła Anastazja 5,00

Kociuga Kinga 5,00

Domański Igor 4,94

KLASA 8 c

Labryszewska Julia 5,22

Stykała Konrad 5,06

Brożyńska Weronika 5,00

Rózik Ewa 4,83

Staszczyk Nikola 4,78

KLASA 8 d

Kraińska Michalina 5,33

Kaczmarski Mikołaj 4,83

Olczak Mateusz  4,78

KLASA 8 e

Olga Rosiak 5,06

Gral Wiktoria 4,94

Kamecka Natalia 4,94

Kozubowicz Zuzanna 4,94

Mikulska Izabela 4,94

Mularczyk Eliza 4,78

KLASA 7 a

Szubert Nadia 5,64

Małecka Nikola 5,43

Kuniewski Wojciech  5,36

Wlazłowska Łucja 5,36

Goliński Antoni 5,21

Błasik Eliza 5,07

Pielusńska Julia 5,07

Kuśmierek Jakub 5,00

Wieteska Aleksandra 5,00

Kaczmarski Szymon 5,00

Gocyła Szymon 4,79

KLASA 7 b

Barasińska Kinga 5,14

Domańska Monika 5,29

Łudczak Justyna 4,86

Ocińska Aleksandra 5,00

Olejnik Dawid 5,36

Studziński Kamil 5,21

KLASA 7 c

Pluta Konrad 5,31

Zduńska Jessica 5,00

Jagielska Elwira 4,79

KLASA 7 d

Angerman Aleksandra 5,50

Trojanowska Marta 4,79

KLASA 7e

Domańska Natalia 5,14

Kociuga Amelia 4,79

Sadurski Michał 4,79

KLASA 6 a

Belica Karolina 5,42

Strzelczyk Urszula 4,82

KLASA 6 b

Mavi Ilayda 4,82

Włodarski Adam 4,75

KLASA 6 c

Brożyna Jakub 5,08

Przewoźnik Robert 5,08

Wilczek Oliwia 5,08

Bednarkiewicz Krzysztof 5,00

Wróblewska Dominika 5,00

Jędraszek Rita 4,75

KLASA 5 a

Mesjasz Amelia 5,25

Siewiera Kinga 5,25

Stanisz Tymon 5,17

Cieślak Klaudia 5,08

Maskulak Maciej 5,08

Gruchała Przemysław 5,00

Anglart Jakub 4,92

Gajda Alicja 4,92

Tarka Adrianna 4,83

KASA 5 b

Julia Dróżdż 5,08

KLASA 5 c

Łudczak Maja 5,50

Włodarczyk Mia 5,09

Pabiś Hubert 4,92

Sadurska Martyna 4,92

Cieślak Alicja 4,92

Hofman Daria 4,83

Kędziak Maria 4,83

Wojciechowski Nikodem 4,83

KLASA 5 d

Stępień Blanka 5,17

Tądel Amelia 5,08

Błasik Nina 5,00

Dyrkacz Maja 4,92

Prokop Jowita 4,83

Włodarczyk Mateusz 4,83

KLASA 4 a

Sakrajda Nikola 5,00

Wiśniewski Adrian 4,82

KLASA 4 b

Bachman Jan 5,27

Pędziwiatr Julia 4,82

KLASA 4 c

Jędraszek Lena 5,45

Baranek Antonina 5,27

Andrzejczyk Kalina 5,00

Barasiński Jan 5,00

Kulka Wiktoria 5,00

Pabisiak Jakub 5,00

Dłużak Aleksander 4,82

Łuczak Wojciech 4,82

Plisiecka Julia 4,82

KLASA 4 d

Howis Zofia          5,45

Pęciak Jakub 5,45

Kostrzewa Adrianna 5,36

Małecka Michalina 5,18

Rusek Patrycja 5,18

Matuszak Jakub 5,00

Kamecka Lidia 4,82

Kociuga Laura 4,82

 

Projekt „Zdrowo jem, więcej wiem.”

Zdrowo jem, więcej wiem” – edycja 2021/2022

W nowym roku szkolnym 2021/2022 klasa 1a przystąpiła do realizacji projektu edukacyjnego pt. „Zdrowo jem, więcej wiem”. Wzorem ubiegłych lat projekt objęła honorowym patronatem Pierwsza Dama, Agata Kornahauser-Duda.

Projekt „Zdrowo jem ,więcej wiem” to min:
– wieloaspektowa i spójna formuła wpisująca się w podstawy programowe
Ministerstwa Edukacji Narodowej;
– bogata oferta edukacyjna dla zerówek i klas I-III szkół podstawowych;
– szansa dla uczniów na zdobycie wiedzy o zdrowym odżywianiu oraz wyrobienie
prawidłowych nawyków żywieniowych, a także zdobycie cennych umiejętności
takich jak praca w grupie.

CELE:

Głównym celem projektu było wykształcenie u dzieci postaw prozdrowotnych poprzez uczenie zasad zdrowego odżywiania oraz przekazywanie wiedzy na temat produktów służących zdrowiu i produktów dla zdrowia szkodliwych. Ważnym celem było również uświadomienie związku pomiędzy żywieniem, a występowaniem wielu chorób oraz podkreślenie roli sportu w profilaktyce zdrowotnej. Podczas trwania projektu staraliśmy się również kształcić rodziców, od których zależy całokształt stylu życia rodziny i przekonanie ich, że warto zadbać o zdrowe odżywianie i regularną aktywność fizyczną. Podczas zajęć dzieci w nieszablonowy sposób zdobywały wiedzę na temat zdrowego stylu życia,
a w szczególności odżywania i aktywności fizycznej. Jest to dla nich szansa na doskonalenie cennych umiejętności, takich jak praca w grupie oraz wyrobienie prawidłowych nawyków żywieniowych, które pozwolą w przyszłości cieszyć się dobrym zdrowiem i długim życiem.

OPERACJA „Czysta Rzeka”

W dniach 25 – 29.04.2022 r. uczniowie – wolontariusze, klas: 3d, 4a, 4b, 4d, 5b, 6a, 7d, 8b ze Szkoły Podstawowej im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie brali udział w ogólnopolskiej Akcji Operacja Czysta Rzeka 2022. W Akcji wzięło udział 114 uczniów i 11 opiekunów, którzy posprzątali ze śmieci:

– nabrzeże i koryto rzeki Widawki na odcinku Szczerców – Korablew (11km),

– nabrzeże rzeki Pilsi i las w okolicy miejscowości: Kolonia Szczercowska, Rudzisko, Marcelów, Magdalenów, Kościuszki Pod Lasem.

Zebranych zostało 122 worków śmieci (butelki, folie, puszki itp.).

Akcja odbywała się na zasadzie wolontariatu, w związku z czym dziękujemy za bezpłatny dowóz uczniów w miejsca zbiórki śmieci firmą: Rywikot – Ryszard Kotyla, Transport Osobowy – Sylwester Fidyka. Firmie Kajakiszczercow.pl – Danuta Kulińska, która bezpłatnie użyczyła kajaków na spływ Szczerców –Korablew.Lokalnemu Samorządowi za odbiór śmieci z miejsc zbiórki. Stowarzyszeniu Turystyczno Krajoznawczemu „Przygoda” za koordynowanie Akcji.

Więcej na temat Akcji pod adresem: www.operacjarzeka.pl

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. J.Baranowicza w Szczercowie – Aleksandra Siciarz

Szef Sztabu Lokalnego Operacji Czysta Rzeka – Janusz Kuliński

„Nie mogliśmy na to bezczynnie patrzeć, więc postanowiliśmy działać. Zorganizowaliśmy akcję, której celem jest pozbycie się efektów bezmyślności człowieka – śmieci. Butelek, puszek, opon, kartonów, sprzętu AGD… Zwróciliśmy się z prośbą o pomoc do wszystkich ludzi dobrej woli, po raz pierwszy ogłaszając akcję tylko na Facebooku. Odzew zaskoczył nas bardzo pozytywnie. Nawet w najbardziej optymistycznych scenariuszach nie zakładaliśmy, że w tak krótkim czasie uda nam się zmobilizować tak wiele osób wrażliwych na stan otaczającej nas przyrody, chcących w bezinteresowny sposób jej pomóc. Od tamtej pory na wiosnę stajemy w gotowości do sprzątania i z entuzjazmem angażujemy całą Polskę. W tym roku mimo niesprzyjających okoliczności znów ruszamy na pomoc przyrodzie. Jako sztab główny przywitaliśmy wiosnę eko-Marzanną, a Światowy Dzień Wody świętowaliśmy spacerem nad wodą z workiem śmieci” – wyjaśnia Daniel Parol, jeden z pomysłodawców i organizatorów Operacji Czysta Rzeka.

Źródło: www.operacjarzeka.pl

Fotoreportaż z Akcji Operacja Czysta Rzeka 2022

KONKURS RECYTATORSKI

„Wierszem o Ekologii”

Kwiecień to miesiąc, w którym obchodzimy „Światowy Dzień Ziemi” i w związku z tym szczególnie często rozmawiamy o ekologii, potrzebie ochrony naszej planety oraz obserwowanych zmianach, zachodzących w środowisku naturalnym. Dlatego też 27 kwietnia 2022 roku, wychowawcy świetlicy Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie w budynku przy ul. Łaskiej, zorganizowali konkurs recytatorki „Wierszem o Ekologii”.

W przedsięwzięciu brali udział uczniowie klas I – III. Ich zadaniem było przygotowanie prezentacji wybranego wiersza o tematyce, dotyczącej ochrony naszej planety, gdyż propagowanie tej wiedzy było głównym celem konkursu. Organizatorzy wraz ze zespołem jury, w przygotowanej specjalnie na ten dzień sali, oglądali występy zgłoszonych uczestników. Wszystkie dzieci
z przejęciem wyrecytowały przygotowane utwory, dbając o płynność swojej wypowiedzi i właściwą interpretację. Wybrani uczniowie przygotowali także odpowiednie akcenty w stroju, co stanowiło dodatkowy walor ich występów. Po prezentacji wszystkich uczestników, jury przystąpiło do obrad, w wyniku których wyłoniono zwycięzców. Następnie, w obecności wszystkich uczniów, ogłoszono wyniki konkursu, przekazano słowa gratulacji i podziękowania oraz oczywiście dyplomy i nagrody dla laureatów, a także drobne upominki za udział w przedsięwzięciu.

 

Laureaci konkursu „Wierszem o Ekologii”:

I miejsce ex aequo: Julia Malinowska (kl. IIIc) i Aleksandra Włodarczyk (kl. Ia),

II miejsce: Pola Sztuk (kl. Ia),

III miejsce: Natasza Buczek (kl. IIc).,

Wyróżnienia: Blanka Grabiszewska (kl. IIIa) i Julia Ratajczyk (kl. IIa).

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU „Jestem znawcą przyrody” 

ROZSTRZYGNIĘCIE  KONKURSU „Jestem znawcą przyrody”

Z przyjemnością informujemy, że 29.04.2022 roku, podczas akademii szkolnej, odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczniom z klas I – III, którzy wzięli udział w konkursie wiedzy ekologiczno – przyrodniczej w ramach światowych obchodów Dnia Ziemi – „Jestem znawcą przyrody”. Celem konkursu było poszerzanie wiadomości z zakresu ekologii i przyrody oraz kształtowanie pozytywnej postawy wobec otaczającego nas środowiska.

Wyniki konkursu:

Klasy I

I miejsce    –  Dominika Kozłowska I c

II miejsce  –  Miłosz Ratajczyk         I c

III miejsce –  Emilia Sztuk                I a

Klasy II

I miejsce    –  Igor Dylak                   II a
ex aequo         Łukasz Błasik           II b

II miejsce  –  Maria Robaszek          II b

III miejsce – Jan Kaczmarek            II c
ex aequo       Kacper Staszczyk       II a

Klasy III

I miejsce    – Maja Chrzanowska    III a
ex aequo       Jan Cytarzyński          III b

II miejsce  –  Nina Gocyła               III b

III miejsce –Miłosz Woźniak          III a
ex aequo       Maja Klej                     III c

Zwycięzcy oraz pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci książek, ufundowanych przez Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.
Wszystkim serdecznie gratulujemy

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Eko – Zwierzak”

W ramach innowacji szkolnej „10 miesięcy z Ekologią” uczniowie
z klas I – III Szkoły Podstawowej w Szczercowie, wzięli udział
w  konkursie plastycznym pt.” Eko-Zwierzak”. Celem konkursu było kształtowanie właściwych postaw ekologicznych wśród uczniów, uświadomienie im, jak ważna jest segregacja odpadów komunalnych i ich recykling. Każda klasa wykonała pracę grupową z różnych surowców  wtórnych  m.in.: makulatury, butelek plastikowych, korków i różnego rodzaju opakowań. Powstało osiem niepowtarzalnych prac: sowa, kot, pies, lew, krokodyl, koń -Lazurek, gepard- Zakrętek oraz jednorożec. Wszystkie prace wzbudziły zachwyt jurorów, a ich autorzy zasługują na wielkie uznanie
i pochwałę. Wszyscy uczestnicy  konkursu otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Dziękujemy dzieciom i nauczycielom za udział w konkursie oraz naszym sponsorom SU i Radzie Rodziców.

                                                                                Organizatorzy