zapytanie ofertowe na Remont pomieszczenia stołówki

Zapytanie ofertowe na „Remont pomieszczenia stołówki polegający na wydzieleniu: zmywalni naczyń i wydawalni w budynku Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Ramowy wzór umowy

OPIS Przebudowa pomieszczenia stołówki

Przekrój A-A A4

Remont stołówki w SP Szczerców (przedmiar)

Rzut – inwentaryzacja A3

Rzut – stan projektowany A3