Biblioteka

Biblioteką na ul. Łaskiej  8 opiekuje się Pani Halina Olejnik

Godziny pracy biblioteki:

  • Poniedziałek: 8:00-15:15
  • Wtorek: 8:00-13:45
  • Środa: 8:00-13:45
  • Czwartek: 8:30-13.45
  • Piątek: 8:00-11:45, 12.45-15.00

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Biblioteką na ul. Rzecznej 7  opiekuje się Pani Mariola Stasiak

Godziny pracy biblioteki:

  • Poniedziałek
  • Wtorek
  • Środa
  • Czwartek
  • Piątek

Uczniowie!

         Mam dla Was czasopismo „Victor Junior”, które ukazuje się co dwa tygodnie. Specjalnie dla Was w każdym numerze są zamieszczone zadania tekstowe, odpowiedzi i komentarze. Rozwiązując przykładowe teksty podwyższycie swój wynik ze sprawdzianu. Ponadto znajdziecie dla siebie wiele ciekawych artykułów, informacji m.in. przyrodniczych, historycznych.

Coś dla rodziców i wychowawców

    Każde dziecko jest w stanie osiągnąć sukces w szkole, gdy pomagają mu rodzice i nauczyciele. Dzięki zaangażowaniu się osób dorosłych uczeń może się przekonać, że zdobywanie wiedzy sprawia wiele przyjemności. Dlatego też polecam dwa poradniki: Christiny Buchner „Sukces w szkole jest możliwy” i Christiny Kaniak – Urban „Każde dziecko ma swoje mocne strony”. Autorki udzielają cennych rad, w jaki sposób można pomóc dziecku rozwijać naturalne zdolności, jak je wspierać w nauce, aby osiągało sukcesy w szkole.