Rajd rowerowy

Rajd rowerowy

W dniu 13.09.2021r. uczniowie klasy VC wraz z opiekunami: Agnieszką Uniszewską i Markiem Kamińskimi udali się na rajd rowerowy. Miejscem docelowym rajdu był taras widokowy KWB  Bełchatów w Żłobnicy. Przez cały czas trwania rajdu wszystkim dopisywał humor, nawet gdy trzeba było pokonać wzniesienie. Celem  rajdu rowerowego było popularyzacja turystyki rowerowej i aktywnej formy wypoczynku, a przede wszystkim wzbogacenie wiedzy o ekologii i regionie – pokazanie silnie przekształconego przez człowieka krajobrazu. Rajd ten odbył się w ramach realizacji innowacji „10 – MIESIĘCY Z EKOLOGIĄ” i  miał  propagować wśród młodzieży i ich rodziców zachowania proekologiczne,  zachęcić do zmiany środka transportu, promować  alternatywne  środki transportu, poznać  zmiany w środowisku spowodowane  przez eksploatację złóż węgla brunatnego oraz sposobów rekultywacji terenów pogórniczych. Wszystkie powyższe cele udało się w pełni zrealizować.