Projekt edukacyjny „My, uczniowie mówimy – nie dla smogu” współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Edukacja ekologiczna w Szkole Podstawowej im. ks. J. Baranowicza w Szczercowie

Decyzją Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie uzyskała dofinansowanie w ramach konkursu pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”. Tym samym od 1 września w Szkole Podstawowej rozpocznie się realizacja projektu „My, uczniowie mówimy –  nie dla smogu!”. W ramach tego projektu zaplanowano zakup:

  • pomocy dydaktycznych (skala porostowa – plansza ścienna, zestaw do badania powietrza
     w walizce terenowej,  alternatywne źródła energii – model demonstracyjny, model płuc, pęcherzyki płucne – model, lornetki, koła wiedzy – gra dydaktyczna: a)co zanieczyszcza powietrze, b) drzewa leśne,
  • zakup materiałów papierniczych i eksploatacyjnych,
  • zaplanowano łącznie 13 wyjazdów edukacyjnych (Kopalnia Węgla Brunatnego i Elektrownia

Bełchatów, Góra Kamieńsk, Przedborski Park Krajobrazowy, Interaktywna wystawa PGE Giganty Mocy MCK Bełchatów, Centrum Nauki i Techniki EC1, ścieżka edukacji ekologicznej „Opowieści Bielika” na terenie Szkółki Leśnej Borowina  i  Leśna Osada Edukacyjna w Kole, Arboretum w Rogowie, wycieczka do Lasu Łagiewnickiego,

  • zostaną zorganizowane warsztaty  edukacyjne łącznie dla 35 grup uczniów (tematyka warsztatów:  Gry i zabawy o ochronie powietrza; Zabawy z powietrzem ; Niska emisja gazów; Jakie jest powietrze;  Uwaga alarm antysmogowy,
  • zaplanowano realizację 3 konkursów: „Czyste powietrze wspólna sprawa”, „Mówimy Nie dla smogu!”, „Powietrze też może być czyste”,
  • dodatkowo w ramach projektu zaplanowano również wiele ciekawych akcji i wydarzeń ekologicznych m.in. rajd rowerowy, happening, zajęcia edukacyjne i inne.

Całkowity koszt realizacja zadania to 38.888 a kwota dotacji z WFOŚiGW w Łodzi to 34 659.

W  projekcie będą uczestniczyć uczniowie klas I- VIII.

 Realizacja w roku szkolnym 2020/2021 projektu ekologicznego  pn: „My, uczniowie mówimy – nie dla smogu!” ma na celu:

1. Włączenie szkoły w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści wynikających

z ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza oraz rozpowszechniania proekologicznych nawyków  i zachowań.

2. Nauka ekologicznego życia w szkole, we własnym domu, w środowisku.

3. Poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, w zakresie problemu złej jakości powietrza, w tym szczególnie problemu niskiej emisji.

4. Zapoznanie ze skutkami nadmiernego gospodarowania człowieka na Ziemi.

5.  Propagowanie  wiedzy na  temat czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jakość powietrza.

6. Podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu,

7. Uświadomienie roli lasów w neutralizacji zanieczyszczeń powietrza.

Sposób realizacji projektu:

Prowadzenie zajęć lekcji przyrody, biologii, chemii, geografii, informatyki i godzin  wychowawczych w klasach 4-8 i edukacji przyrodniczej  w klasach 1-3 z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych tematycznie związanych  z ekologią, dokonywanie pomiarów (monitoring i zaznaczanie w kalendarzu stanu powietrza w okolicach szkoły), obserwacji, doświadczeń itp.

Organizowanie:

1. wycieczek m.in. Szkółki Leśnej „Borowina”  i  Leśnej Osady Edukacyjnej w Kole, Przedborskiego Parku Krajobrazowego, Arboretum w Rogowie, Giganty Mocy MCK Bełchatów, Kopalnia Węgla Brunatnego i Elektrownia Bełchatów, Góra Kamieńsk, Centrum Nauki i Techniki EC1,

2.  rajdu rowerowego,

3. warsztatów ekologicznych,

4. lekcji terenowych,

5. konkursów ekologicznych,

6. inscenizacji,

7. tworzenie multimedialnych prezentacji o tematyce ekologicznej,

8. pedagogizacja rodziców na zebraniach szkolnych n/t ekologii,

9. wystaw prac plastycznych,

10.  udział w akcjach i działaniach ekologicznych szkolnych i zewnętrznych,

11.  redagowanie gazetek o tematyce ekologicznej,

12. przygotowanie ulotek dla mieszkańców gminy Szczerców,

13. zorganizowanie happeningu,

14. umieszczanie informacji n/t projektu na internetowej stronie szkoły,

15. prowadzenie prelekcji na tematy ekologiczne przez zaproszonych gości.

Zaplanowane zadania:

Wrzesień:

1. Utworzenie na internetowej stronie szkoły działu poświęconego projektowi.

2. Rodzinny rajd rowerowy w ramach obchodów Dnia Bez Samochodu.

3. Realizacja zajęć z edukacji wczesnoszkolnej:

klasa II – rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych,

klasa III – znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt,  ochrona lasu.

4. Lekcje informatyki. Zapoznanie uczniów z serwisem internetowym ZiemiaNaRozdrozu.pl. Podczas zajęć uczniowie będą korzystać z kalkulatora emisji CO2 i kalkulatora ogrzewania domu. Zostaną zapoznani również z wizualizacją emisji CO2.

Październik:

1. Wycieczka do Przedborskiego Parku Krajobrazowego dla klas IV.

2. Wycieczka do Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni Bełchatów oraz na Górę Kamieńsk dla klas VII.

3. Realizacja lekcji  chemii  w klasach VII: Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają.

4. Lekcje do dyspozycji wychowawcy. 1.Co to jest smog? Skąd  się biorą zanieczyszczenia powietrza i jaki mają wpływ na zdrowie człowieka.

5. Warsztaty prowadzone przez pracownika Nadleśnictwa Bełchatów w ramach  Obchodów  Światowego Dnia Drzewa.

6. Monitoring zanieczyszczenia powietrza w okolicy szkoły.

Listopad:

1. Warsztaty ekologiczne dla 15 grup  uczniów z klas I-IV.

2. Realizacja lekcji  geografii w klasach VI –tych: Energetyka w Europie – odnawialne i nieodnawialne źródła energii, rodzaje elektrowni.

3. Monitoring zanieczyszczenia powietrza w okolicy szkoły.

4. Prezentacja multimedialna przeznaczona dla rodziców i pracowników szkoły.

Grudzień:

1. Wycieczka do Gigantów Mocy oraz zajęcia warsztatowe dla klas VI- tych.

2. Wycieczka do Centrum Nauki i Techniki EC1 dla klas VIII.

3. Warsztaty ekologiczne dla 15 grup  uczniów z klas IV – VI.

4. Realizacja lekcji  geografii w klasach VII –tych: Lasy w Polsce.  Ochrona środowiska przyrodniczego.

5. Monitoring zanieczyszczenia powietrza w okolicy szkoły.

Styczeń:

1. Organizacja konkursów: „Czyste powietrze wspólna sprawa”, „Mówimy Nie dla smogu!”, „Powietrze też może być czyste”.

2. Realizacja lekcji  biologii w klasach V: Porosty – obserwacje terenowe porostów z użyciem skali porostowej

3. Realizacja lekcji geografii  w klasach VII: Energetyka. Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego.

4. Zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej:  klasy  I – doświadczenia – badanie czystości śniegu.

5. Monitoring zanieczyszczenia powietrza w okolicy szkoły.

Luty:

1. Realizacja lekcji  biologii w klasach VII: Budowa i rola układu oddechowego.

Higiena i choroby układu oddechowego

–  choroby wywołane zanieczyszczeniem powietrza (angina, gruźlica, rak płuc) i ich profilaktyka,

– zależności między skażeniem środowiska a zachorowalnością na choroby układu oddechowego.

2.  Realizacja lekcji chemii  w klasach VII: Zanieczyszczenia powietrza.

3. Monitoring zanieczyszczenia powietrza w okolicy szkoły.

Marzec:

1. Realizacja lekcji  przyrody w klasach IV: Obszary i obiekty chronione. Poznajemy budowę lasu i panujące w nim warunki.

2. Monitoring zanieczyszczenia powietrza w okolicy szkoły.

Kwiecień:

1. Zajęcia z edukacji wczesnoszkolnej:  klasy  II – Wykonywanie doświadczeń na obecność powietrza w otoczeniu.

2. Występ artysty uczniów z okazji Dnia Ziemi.

3. Opracowanie folderów informacyjnych na temat szkodliwości smogu.

4. Monitoring zanieczyszczenia powietrza w okolicy szkoły.

Maj:

1. Warsztaty ekologiczne – terenowe dla 5 grup  uczniów z klas VII-VIII.

2. Wycieczka do Lasu Łagiewnickiego  i warsztaty terenowe dla 1 grupy uczniów IV – VI.

3. Realizacja lekcji  biologii w klasach VIII: Lekcja terenowa: badanie zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki, analizowanie stanu plech porostów na wybranym obszarze, wpływ człowieka na stan czystości powietrza, ocena stanu powietrza na co dzień.

4. Happening  „Parada dla czystego powietrza”.

5. Monitoring zanieczyszczenia powietrza w okolicy szkoły – podsumowanie.

Czerwiec:

1. Realizacja lekcji  biologii w klasach VIII: Wpływ  człowieka na różnorodność biologiczną – zanieczyszczenie powietrza. Sposoby ochrony przyrody.

Przewidywany efekt ekologiczny realizowanego projektu:

1. Zdobycie przez uczniów wiedzy na temat zasad i korzyści wynikających

z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza.

2.  Wykorzystanie zdobytej w szkole  wiedzy w praktyce. 

3. poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, w zakresie problemu złej jakości powietrza, w tym szczególnie problemu niskiej emisji.

4. Rozpropagowanie  wiedzy na  temat znaczenia czystego powietrza dla zdrowia i wpływu codziennych działań na jakość powietrza.

5. Podejmowanie różnych działań na rzecz ochrony środowiska we własnym otoczeniu.

6. Uświadomienie roli lasów w neutralizacji zanieczyszczeń powietrza.