Procedury – Bezpieczeństwo w szkole.

Materiały nt. bezpieczeństwa dla rodziców i nauczycieli

Procedury obowiązujące w szkole

Spis procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Szkole Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie

 1. Bezpieczeństwo w szkole – obowiązki dyrektora.
 2. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.
 3. Zasady postępowania pracowników w przypadku zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiekcie.
 4. Zasady postępowania pracowników w sytuacji zagrożenia terrorystycznego
 5. Procedury postępowania w sytuacji wypadku ucznia.
 6. Procedura organizowania imprez.
 7. Procedura postępowania na wypadek znalezienia w szkole substancji psychoaktywnych / odurzających.
 8. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia ucznia o posiadanie substancji psychoaktywnych / odurzających.
 9. Procedura postępowania w sytuacji posiadania przez ucznia przymiotów niedozwolonych na terenie szkoły.
 10. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia nagłego wypadku.
 11. Procedura postępowania w sytuacji dewastacji mienia.
 12. Profilaktyka zachowań przemocowych i agresywnych podejmowane w szkole.
 13. Procedura postępowania w przypadku konieczności zastosowania środków przymusu bezpośredniego.
 14. Procedura przebywania rodziców i osoba postronnych na terenie szkoły.
 15. Procedura postępowania dotycząca samowolnego opuszczenia zajęć lub szkoły przez ucznia.
 16. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia rodzica przebywającego na terenie szkoły o znajdowanie się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 17. Procedura postępowania w przypadku kradzieży, wymuszenia pieniędzy lub przedmiotów wartościowych.
 18. Procedura postępowania w przypadku  wystąpienia  pedofilii na terenie  szkoły.
 19. Procedura postępowania w przypadku  rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia.
 20. Procedura postępowania w przypadku  niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole.
 21. Agresja słowna.
 22. Agresja fizyczna.
 23. Procedura postępowania w przypadku wystąpienia cyberprzemocy.
 24. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
 25. Procedura postępowania w przypadku ataku terrorystycznego, wtargnięcia napastnika na teren szkoły:
  • wtargnięcie napastnika do obiektu,
  • procedura postępowania w przypadku użycia broni palnej na terenie szkoły,
  • procedura postępowania w przypadku zagrożenia bombowego,
  • procedura postępowania w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego,
  • procedura postępowania w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki.