30-lecie nadania szkole imienia ks. Józefa Baranowicza

Obchody 30- lecia
nadania Naszej Szkole imienia ks. Józefa Baranowicza i sztandaru szkoły

30 maja Nasza Szkoła obchodziła 30 rocznicę nadania jej imienia i jednocześnie sztandaru. Od 3 dekad patronem Naszej Szkoły jest ks. Józef Baranowicz, który ze wspomnień swojej siostry: „urodził się w Szczercowie 2 lutego 1896 r., tu też ukończył szkołę podstawową.

Do wybuchu I wojny światowej pracował w Urzędzie Gminy Pruszków, w 1915 r. wyjechał do Kijowa, gdzie podjął naukę w państwowym gimnazjum. Po maturze wstąpił na Uniwersytet Kijowski. Z powodu działań wojennych musiał jednak opuścić Kijów
i znalazł się w Poznaniu, gdzie wstąpił na wydział tamtejszego uniwersytetu. Po roku przerywa studia i wstępuje do seminarium Duchownego Diecezji Łucko- Żytomirskiej.
W roku 1924 otrzymał święcenia kapłańskie. Będąc już księdzem ukończył studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu  im. J. Kazimierza we Lwowie. Przez wiele lat pracował jako katecheta szkół średnich  w Dąbrowie Górniczej. Do rodzinnego Szczercowa powrócił już jako emeryt. Jednak pomimo sędziwego wieku bez przerwy organizował bezpłatne nauczanie młodzieży, przygotowywał ją do egzaminów
w szkołach średnich i wyższych, udostępniał swoją bibliotekę, ponadto udzielał wsparcia finansowego. Przyczynił się do powstania w Szczercowie liceum ogólnokształcącego. To dzięki niemu uczniowie szkoły podstawowej mogli przenieść się do nowego budynku. Czynił również starania w kierunku utworzenia w naszej miejscowości filii wyższej uczelni. Umieścił na swoim domu wmurowaną tablicę „Wszystko dla młodzieży uczącej się w szkołach średnich i wyższych. X.J.B”.
Ks. J. Baranowicz zmarł 23 stycznia 1976 r.  w wieku 82 lat”. Jego grób znajduje się na parafialnym cmentarzu, a od 23 stycznia 1993 r. został patronem Szkoły Podstawowej w Szczercowie”.

Uroczystości Jubileuszowe rozpoczęły się mszą św. w Parafialnym Kościele pw. NNMP  w Szczercowie a mszę celebrował proboszcz naszej parafii ks. Zenon Miksa. Następnie społeczność szkolna wraz z zaproszonymi gośćmi przemarszem przez ulice Szczercowa przeszła do budynku hali sportowej przy ZSP gdzie odbyła się uroczysta akademia. Na początku głos zabrała p. Dyrektor Aleksandra Siciarz, która powitała
i przedstawiła zaproszonych gości – wójta Gminy Szczerców p. Krzysztofa Kamieniaka, który objął swoim patronatem uroczystości jubileuszowe, przewodniczącą Rady Gminy p. Barbarę Szczepanik, dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą
w Piotrkowie Trybunalskim  p. Tomasza Trzaskacza, członka zarządu Rady Powiatu
z Bełchatowa p. Adamę Baryłę, Przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i Wychowania z Bełchatowa p. Jarosława Korpasa wraz z p. Barbarą Bagińską, p. Teresę Rosiak kierownika Referatu Oświaty
w Szczercowie, przewodniczącą Komisji Oświaty i Kultury p. Marzenę Małecką, proboszcza Parafii Szczerców ks. Zenona Miksę oraz wiceprezesa Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Kuźnia Życzliwości” p. Jolantę Pacholak.
Pani Dyrektor przywitała również zaproszonych dyrektorów szkół z gminy Szczerców
p. Katarzynę Kucharską, p. Łucję Majchrzak, p. Longinę Haładę, p. Dianę Adasiewicz, p. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Szczercowie Agnieszkę Grabowską, byłych dyrektorów szkoły podstawowej p. Reginę Kucharską oraz p. Wiesławę Drzewosz
a także obecnych dyrektorów Naszej Szkoły p. wice-dyrektor Grażynę Dobrowolską oraz  p. wice-dyrektor Małgorzatę Herczyńską. Pani Dyrektor A. Siciarz przywitała także całą społeczność szkolną wraz z Uczniami, Nauczycielami oraz Rodzicami.  W swoich słowach nawiązała do własnych wspomnień z lat szkolnych, przybliżając również uroczystości nadania szkole imienia sprzed 30 lat oraz zwróciła uwagę, że nauka i chęć zdobywania wiedzy stanowi jedną z wartości człowieka. W swoim wystąpieniu
p. Dyrektor przedstawiła również uczniów, laureatów biorących udział w konkursach szkolnych odbywających się z okazji Jubileuszu.

Po oficjalnym wystąpieniu przyszedł czas na uroczystą akademię, którą rozpoczął polonez przygotowany przez p. Aleksandrę Siciarz w wykonaniu uczniów klasy 6a i 6c. Następnie najstarsi uczniowie naszej szkoły, przedstawiciele klas 8 a, 8 e i 8c
w krótkich wspomnieniach byłego proboszcza ks. Alojzego Puszczyńskiego,
p. Zofii Kowalczyk, p. Jana Zduńskiego  przybliżyli sylwetkę ks. Józefa Baranowicza – księdza oddanego swojej posłudze, osoby oddanej dzieciom i młodzieży, który swoje ostatnie lata życia w Szczercowie poświęcił dla najmłodszych mieszkańców swojej rodzinnej miejscowości. Osoby, która pragnęła za wszelką cenę zaszczepić w młodych ludziach chęć do kształcenia się, chęć do poznawania i rozwijania. To dzięki tej wyjątkowej dla społeczności Szczercowa postaci zostało wybudowane liceum,
w którym obecnie znajduję się ZSP. Opisując sylwetkę patrona Naszej Szkoły można
by powiedzieć Dzielenie się z drugim człowiekiem było przesłaniem ks. Józefa Baranowicza.

Obok wspomnień i recytacji podczas akademii zaprezentował się również chór szkolny, prowadzony przez p. Renatę Pęciak i p. Krzysztofa Gosławskiego, który między innymi zaśpiewał piosenkę „Jesteśmy stąd”. Swoje wokalne umiejętności zaprezentowały również uczennice Amelia Mesjarz z kl. 6 a i Agata Wawrzyniak z kl. 8 e, które
w nostalgicznych i wzruszających piosenkach oddały charakter uroczystości. W jednym
z zaprezentowanych utworów mogliśmy również usłyszeć akompaniament na gitarze
w wykonaniu uczennic z kl. 6a Kingi Siewiery oraz Klaudii Cieślak. Na zakończenie uroczystości zaproszeni Goście na ręce p. Dyrektor złożyli społeczności szkolnej życzenia, kwiaty, listy gratulacyjne oraz upominki. W swoich wypowiedziach nawiązywali do historii powstania Naszej Szkoły i do sylwetki ks. Józefa Baranowicza, jako człowieka oddanego młodemu pokoleniu. Pan wójt Krzysztof Kamieniak w swoim przemówieniu zwrócił się do uczniów tymi słowami „Zdobywajcie wiedzę i umiejętności by spełnić życzenie ks. J. Baranowicza”. Ostatnim akcentem akademii był występ uczennic z klas 2 i 3, reprezentujących Szkolne Koło Taneczne pod opieka
p. Magdaleny Gruchały. Żegnając się p. Dyrektor Aleksandra Siciarz podziękowała
p. Renacie Olczak, p. Annie Peczka, p. Renacie Pęciak, p. Krzysztofowi Gosławskiemu oraz wszystkim zaangażowanym Nauczycielom i Uczniom, którzy przygotowali uroczystą akademię oraz w jakichkolwiek inny sposób włączyli się do obchodów
30- lecia nadania szkole imienia.

Warto również przy okazji wspomnieć, że w budynku szkoły w kąciku patrona uczniowie przez ostatnie dni mogli zapoznać się z kronikami szkolnymi, które były również zaprezentowane podczas oficjalnych uroczystości. Nie zabrakło również złożenia kwiatów przy grobie ks. Józefa Baranowicza, a pamiątką z odbytych uroczystości dla całej społeczności szkolnej jest zdjęcie ks. J. Baranowicza wraz z krótkim życiorysem opracowanym przez  ks. Z. Miksę i p. Iwonę Fijałkowską-Kaczmarską.

Uroczystości Jubileuszu nie mogłyby się odbyć bez wsparcia i pomocy: wójta Gminy Szczerców, GOK w Szczercowie, Jerzego Stolarza,  Ochotniczej Straży Pożarnej
z Szczercowa, Policji, Agnieszki Kaczmarskiej, Samorządowi Uczniowskiemu przy Szkole Podstawowej oraz Dyrektora ZSP w Szczercowie p. Ł. Majchrzak, którym za okazaną pomoc i wsparcie bardzo dziękujemy.