Film dla rodziców

W ramach realizacji Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020, na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, został nagrany spot profilaktyczny o tematyce związanej z zapobieganiem hejtowi wśród dzieci i młodzieży, skierowany głównie do rodziców.

Spot ten jest o charakterze informacyjnym, ma na celu zwrócenie uwagi opiekunów prawnych na niepokojący nurt wśród dzieci i młodzieży.

Link do filmu:

https://spszczercow-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/sekretariat_rzeczna_spszczercow_onmicrosoft_com/Ebo6qomNAL5Fn_GX1GtnKuUBcmkT4WcPIKZ13e24rj2DCg?e=h9HcGL