Projekt pt. Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowa szansą na sukces

Projekt pt. Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowa szansą na sukces

Szanowni rodzice,

z ogromną radością informujemy, że Szkoła Podstawowa w Szczercowie przystąpiła do projektu p.t. Mobilność edukacyjna uczniów ze Szczercowa szansą na sukces. Celem projektu jest wzmocnienie kompetencji kluczowych u uczniów, w szczególności wzrost kompetencji językowych oraz kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, doskonalenie umiejętności cyfrowych oraz rozwijanie kompetencji
w zakresie zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt jest adresowany do 16 uczniów klas 6-tych oraz 14 uczniów klas 7-mych, którzy będą mieli możliwość wyjazdu do szkoły w mieście Braga, Portugalia na okres 12 dni. Planowany termin wyjazdu to kwiecień.

Oprócz pobytu w szkole, uczniowie będą zwiedzać okolice Bragi.

W związku z tym, prosimy rodziców zainteresowanych udziałem dziecka w projekcie,
o kontakt poprzez Librusa bądź osobisty z wicedyrektorem p. Grażyną Dobrowolską
w nieprzekraczalnym terminie do 4 października.

Na potrzeby projektu zostanie powołana Komisja Rekrutacyjna, która dokona weryfikacji zgłoszeń według formularza rekrutacyjnego. Wszystkich informacji na temat rekrutacji udziela Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej p. Grażyna Dobrowolska – wicedyrektor szkoły.

Wszystkie informacje o Projekcie oraz Regulamin będą wkrótce dostępne na stronie szkoły, na stronie Facebook szkoły oraz w sekretariacie szkolnym.